Vilholt Mølle - genopretning af Gudenåen

Naturstyrelsen har i flere år arbejdet på at genoprette Gudenåen ved Vilholt Mølle, hvor det gamle stemmeværk udgjorde den sidste totalspærring i Gudenåens hovedløb.
Et usædvanligt flot stykke Gudenå er det synlige resultat af det store naturgenopretningsprojekt ved Vilholt Mølle. Det gamle stemmeværk på tværs af Gudenåen er fjernet, og åen har fået frit løb.


Læs nyhederne:


Formålet med projektet:

  • Fjernelse af opstemning og genskabelse af 1500 m å-strækning
  • Forbedre de fysiske forhold i Gudenåen
  • Give fisk og andre vandlevende smådyr fri vandring i åen
  • At bidrage til gennemførelse af EU´s Vandrammedirektiv
  • At sikre fri passage for kanoer og andre både
  • At formidle de kulturhistoriske interesser


Genopretningen er gennemført under størst mulig hensyntagen til habitatområdet og til den gældende fredning. Der er således i 2008 gennemført en ny fredningssag. Anlægsarbejderne er igangsat i august 2008, og projektet afsluttes i juni 2009.

Indvielse af projektet:
Miljøminister Troels Lund Poulsen og Horsens kommunes borgmester Jan Trøjborg foretog den officielle indvielse den 23. juni 2009. I den forbindelse blev der anvendt følgede materiale:

Der blev lavet et indslag af TV2Østjylland. Indslaget blev vist den 23. juni 2009.

Baggrund:
Her kan du se et indslag fra TV2 Syd om Vilholt Mølle. Indslaget blev sendt den 17. september 2007.


Du kan læse mere om projektet i nedenstående materiale:

Organisering:
Bygherre på Gudenåprojektet ved Vilholt Mølle er Naturstyrelsen – Søhøjlandet. Projektejer er skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, Naturstyrelsen – Søhøjlandet

Projektleder er Forstfuldmægtig Ole Juul Andersen, Naturstyrelsen – Søhøjlandet

I projektets styregruppe deltager repræsentanter fra Naturstyrelsen, Naturstyrelsen – Søhøjlandet og Horsens Kommune

Rådgiver vedrørende anlægsarbejdet er Orbicon A/S ved biolog Lars Bo Christensen. Bygherretilsynet med arbejdet varetages af civilingeniør Hans Mark

Rådgiver vedrørende kulturhistorie og information er landskabsarkitekt Bendt Nielsen

Entreprenør på hovedentreprisen er firmaet Magnus Frisch A/S fra Hammel ved Gert Frisch

Projektets økonomiske ramme: 6,1 mill. kr.

Gudenåen ved Vilholt Mølle i dag. Foto: Lars Nygaard