Gudenåen atter fri ved Vilholt

foto. Lars Nygaard

Det blev et farvel med maner, da nedrivningen af det gamle stemmeværk ved Vilholt Mølle begyndte torsdag den 30. oktober. Knap 300 mennesker var mødt op for at se stemmeplankerne blive hævet en allersidste gang og opleve Gudenåen blive sluppet fri.
”Ja, det er længe siden den har fået lov til dét,” udbrød en tilskuer glad, da vandet fossede forbi i sådan en fart, at han i hast måtte trække gummistøvlerne længere op på bredden.
Fjernelsen af stemmeværket er et led i et større naturgenopretningsprojekt, som Naturstyrelsen – Søhøjlandet, gennemfører i samarbejde med Horsens Kommune.
I 142 år har Gudenåen været spærret af dæmningen, som var den sidste total-spærring i Danmarks længste vandsystem. I det flotte, stille vejr kunne man tydeligt fornemme histori-ens vingesus, da to store gravemaskiner kørte ud i åen og fra hver sin side begyndte at slå betonfundamentet i stykker.
foto. Marianne Uttrup Flere af de fremmødte havde et nært forhold til Vilholt Mølle. Deriblandt  den 86-årige Esben Lindgreen og hans hustru Else, der ejede Vilholt Mølle fra 1974 til 1996. ”Dagen i dag er da lidt vemodig. Dét derude er vores livshistorie,” sagde Else Lindgreen og nikkede ud mod maskinerne, der effektivt forvandlede stemmeværket til murbrokker. Alligevel var parret positive overfor udviklingen. ”Det bliver flot, når det bliver lavet færdigt,” var de enige om.

Kun en time og 20 minutter varede det før broen og alt beton over vandhøjde var væk.
Inden maskinerne gik i gang holdt skovrider Niels Juhl Bundgård fra Naturstyrelsen, Søjhøjlandet, en tale ved åbredden. Han takkede blandt andet de involverede lodsejere for deres positive samarbejde omkring genopretningen af Gudenåen, hvis hovedformål er at sikre vandlevende dyr og fisk bedre betingelser.
En af lodsejerne er Annette Vibæk Lund, der købte den gamle direktørbolig ved Vilholt Mølle for to år siden. Hun glædede sig over at fødekanalen ved Møllen bliver bevaret som kultur-historie. ”Det er et imponerende projekt og det har været en fornøjelse at følge det. Og så får jeg oven i købet min egen private ø her ved bredden,” smilede hun.
Højt humør var der også blandt de øvrige gæster ved åbent hus arrangementet. Naturstyrelsen havde stillet et lille telt op hvorfra der blev serveret varm kaffe og vandkringle. Godt nok kneb det med strømforsyningen på byggepladsen hvilket betød at kaffebrygningen tog meget lang tid. Men så gik snakken i køen ved teltet om at mødes igen til indvielsen i maj.