NATUREN VINDER VED VILHOLT

Nedrivning af stemmeværk. Foto: Søren Eis Miljøminister Troels Lund Poulsen indvier genopretning af Gudenåen:

Et helt usædvanligt flot stykke Gudenå er det synlige resultat af et stort naturgenopretningsprojekt ved Vilholt Mølle mellem Silkeborg og Horsens.
Vandet er krystalklart med masser af gydebanker til søørreder, som endelig kan vandre frit efter at det næsten 100 år gamle stemmeværk på tværs af Gudenåen er fjernet.

Miljøministeriet ved Naturstyrelsen og Horsens Kommune markerer afslutningen af arbejdet ved Vilholt Mølle med en officiel indvielse tirsdag den 23. juni kl. 13.30. Alle er vel-komne. Mødestedet er Højlundvej 5 i Skanderborg. Der er indkørsel og skilte til parkering ved Gudenåen i Voervadsbro.

Det nye vandløb. Fot: Bendt Nielsen Miljøminister Troels Lund Poulsen deltager i indvielsen af den 1,5 kilometer nye vandløbs-strækning. Han går på talerstolen kl. 13.40 og derefter får Horsens borgmester, Jan Trøjborg, ordet. Der bydes på forfriskninger ved åbredden, og der vil være mulighed for at komme på en guided rundvisning.

”Det er virkelig værd at fejre, at naturen vinder ved Vilholt. Vi har fået et vandløb af meget høj kvalitet. Samtidig er det en naturtype med hurtigt strømmende vand, som er usædvanlig for store åer her i landet,” siger projektleder Ole Juul Andersen fra Naturstyrelsen – Søhøjlandet.

Under anlægsarbejdet har styrelsen udnyttet naturens enorme kræfter til at gøre noget af arbejdet. Vandløbseksperterne var klar over at der lå store mængder sand ophobet gennem 100 år på bunden af Gudenåen ovenfor stemmeværket. Da dæmningen blev fjernet i november sidste år holdt entreprenørernes maskiner derfor pause i arbejdet indtil marts i år. Gudenåen fortsatte selv arbejdet med at flytte sandet hen i et såkaldt sandfang, som var la-vet til formålet. Det lykkedes over al forventning. Effektivt og ganske skånsomt for naturen flyttede åen 20.000 m3 sand hen i hullet, hvor det let kunne graves op. Det svarer til 500 lastbiltræk.

At stemmeværket nu er væk giver ikke kun fri passage for fiskene. De mange kano- og ka-jaksejlere slipper fremover for at skulle hive bådene på land og trække forbi Vilholt Mølle. I stedet får de en flot tur på et unikt vandløb med et fald på næsten tre meter over en halvanden kilometers strækning af Gudenåen.

”Strækningen ved Voervadsbro er usædvanligt smuk, men derudover giver projektet faktisk positive konsekvenser helt til Gudenåens kilder og ud i alle dens sideløb,” fortæller Ole Juul Andersen.

Ved Viltholt Mølle. Foto: Bendt Nielsen

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Mette Thorn, Miljøministeriet, mobil 4131 8528
Forstfuldmægtig Ole Juul Andersen, Naturstyrelsen, mobil 2041 5540