Haraldsted Sø - Voldsted og kortlægning af Ringsted Kommune

Projektet består af to delprojekter:

Delprojekt 1 Voldstedet.

Projektarealet ligger ved den nord-østlige del af Haraldsted Sø. Projektet omfatter etablering af en mindre p-plads, etablering/forbedring af en trampesti, opsætning af en bom som forhindrer knallert-kørsel, opsætning af bord og bænkesæt, opsætning af skilte, udarbejdelse af foldere og formidling på hjemmeside. Projektarealet er et afgræsset engareal. Voldstedet ligger 4,5 km fra Ringsted bymidte og beliggende ved den såkaldte ”Munkevej”. Området er i kommuneplan 2009-2020 udpeget som besøgsområde, kulturarvsareal og § 3 område i henhold til naturbeskyttelsesloven. Fortids-mindet omfatter Voldsted, gravhøje, helleristninger og jættestuer.

Delprojekt 2.

Delprojekt 2 omfatter udarbejdelse og opsætning af skilte ved gravhøje/seværdigheder i forbindelse med etablering af  en samlet platform for kommunens hjemmeside www.ringsted.dk og turistforeningens www.visitringsted.dk .

colourbox

Kommune : Ringsted

Ansøger : Ringsted Kommune

Tilskud bevilliget : 322.450 kr

Projektet afsluttes senest : 18. januar 2012