Vorgod Å

Med Miljøminister Connie Hedegårds udmelding den 12. oktober 2007 blev der givet grønt lys til at forsøge at få forbedret ca. 5 km vandløb og ca. 50 ha enge syd for Vildbjerg.

Projektet omfatter bla. gensnoning af vandløbet, sanering af gydebanker og hævning af vandstanden på de ånære enge.

Følgegruppemøde den 15. april 2009

Pressemeddelelser: