Vrangeskov - børn i bevægelse

I et samarbejde mellem Ringsted Kommune, en frivillig borgergruppe, Naturstyrelsen og Københavns Energi opgraderes og videreudvikles Vrangeskov til et attraktivt og besøgsværdigt naturområde, som vil appellere til motion og naturoplevelser. Hovedformålet med projektet er at flytte motion og aktiviteter ud i kommunens flotteste natur og få børn, unge, familier og ældre fra by og land til at benytte Vrangeskovs kommende aktiviteter.

I projektet skal indgå formidling af natur- og kulturhistorie, forbedring af stiforløb så den bliver opgraderet til cykel og barnevogne, nye broer, rastesteder, madpakkehus, isætningsplatforme for kajak og kanoer, mountainbike bane og små stiforløb med forhindringer, der skal motivere børn til at bruge naturen aktivt og kreativt.

Ansøger for projektet: Ringsted Kommune

Kontaktperson: Frank Nielsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2015

Deltagere i partnerskabet:

  • Ringsted Kommune
  • Naturstyrelsen, Vestsjælland
  • Lokal Borgergruppe
  • Københavns Energi

Projektets samlede udgifter: 1.267.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Tilskud fra Friluftsrådet: 150.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 600