Forbedring af ynglemuligheder for fire fuglearter

Opsætning af 115 fuglekasser i store plantageområder og ved udvalgte søer

Forbedring af ynglemulighederne for følgende hulrugende fugle: Natugle, Perleugle, Vendehals og Hvinand ved opsætning af 115 fuglekasser i en række store plantageområder og ved udvalgte søer.

Fotograf Erik Thomsen, Biofoto

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes april 2008

Projekt titel

Forbedring af ynglemuligheder for 4 fuglearter

Ansøger for projektet

Naturstyrelsen – Midtjylland

Kontaktperson

Steen Fjederholt

Deltagere i partnerskabet

Naturstyrelsen – Midtjylland
DOF Vestjylland

Projektets samlede udgifter

96.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

30.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

400 timer