Yxengaard projektet – fase 2

Yxengaard er et skovprojekt, der er centreret omkring opbygningen af en lokalitet i Tornby Klitplantage i Vendsyssel. Området faciliterer en månedlig rollespilskampagne, en ugentlig anderledes undervisningsdag for elever med særlige indlæringsvanskeligheder, overnatningsture for misbrugere i misbrugsbehandling, læringsrollespil for skoleklasser og dagtilbud for børn og unge fra kommunal døgninstitution med psykosociale vanskeligheder. Projektets formål er at skabe faciliteterne og rammerne til det rekreative område og etablere rollespil, social og faglig læring ude i naturen.    

UPDATE: Projektet er afsluttet. Projektperioden er gået med at opbygge de forskellige opholdssteder og værksteder sammen med de forskellige målgrupper, der kommer i Yxengaard. Projektet har genereret to fuldtidsstillinger med at facilitere oplevelser, drifte og vedligeholde området, og det har endvidere fået bevågenhed for vores indsatser med ADHD elever og krigsveteraner med PTSD.

Ansøger for projektet: Foreningen Yxengaard

Kontaktperson: Kim Nedergaard

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2017.

  • Foreningen Yxengaard
  • Naturstyrelsen
  • Hjørring kommune
  • Yxenborg Aaps

Projektets samlede udgifter: 1.850.505 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 458.250