Yxengaard projektet – fase 2

Yxengaard er et skovprojekt, der er centreret omkring opbygningen af en lokalitet i Tornby Klitplantage i Vendsyssel. Området faciliteter en månedlig rollespilskampagne, en ugentlig anderledes undervisningsdag for elever med særlige indlæringsvanskeligheder, overnatningsture for misbrugere i misbrugsbehandling, læringsrollespil for skoleklasser og dagtilbud for børn og unge fra kommunal døgninstitution med psykosociale vanskeligheder. Projektets formål er at skabe faciliteterne og rammerne til det rekreative område og etablere rollespil, social og faglig læring ude i naturen.    

Ansøger for projektet: Foreningen Yxengaard

Kontaktperson: Kim Nedergaard

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. januar 2016

  •          Foreningen Yxengaard
  •          Naturstyrelsen
  •          Hjørring kommune
  •          Yxenborg Aaps

Projektets samlede udgifter: 1.463.298 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.340