Naturbingo

Med en bingoplade i hånden kan du selv gå på jagt efter den urørte skovs mange arter af insekter og dyr. Du kan stå helt stille og kigge på skovbunden for at se, om noget bevæger sig, eller du kan løfte blade og grene for at se, om du kan finde arterne på bingopladen. Du kan også grave forsigtigt i skovbunden og løfte barken af træer - mange af skovens arter lever nemlig her.

Når du har fundet en af arterne på bingopladen, kan du sætte et mærke på bingopladen ud for det, du har fundet - du kan lave et fingeraftryk i mudder, finde en blød gren, der kan 'tegne' eller prikke hul i papiret med en lille pind. 

Det er sjovest selv at tegne bingoplader, men du må også udskrive Naturstyrelsens her fra siden.

Hent en udskriftsvenlig bingoplade her