Badesøer

Regler for badning i søer

Det er tilladt at bade i alle søer, der tilhører staten, kommuner og Folkekirken, døgnet rundt, med mindre andet er bestemt ved lokale forbud, fredning o. lign. eller fremgår af skiltning. 

Badning sker på eget ansvar.

 Gode råd når du bader

  • Bad sammen med andre
  • Hold øje med børnene, når de bader
  • Pas på med luftmadrasser, når det blæser
  • Hent aldrig badebolde eller badedyr, som driver til søs
  • Bad i god afstand fra åudløb
  • Spring ikke i på hovedet på lavt vand

Dykning i søer

For dykning gælder grundlæggende de samme regler som for badning i statens søer: det er tilladt med mindre andet er bestemt ved lokale forbud, fredning o. lign. eller fremgår af skiltning - og så længe man ikke driver erhvervsmæssig virksomhed. Hvis man dykker er det ikke tilladt at indsamle mere i søen af planter end til eget brug. Det er ikke tilladt at jage fisk eller andre dyr under dykning. Det er ikke tilladt at skræmme fugle og andre dyr, eller volde skade på dyrene eller huler, reder, yngel og æg. Der kan være forbud eller regulering af dykning i vandløbene, f.eks. hvis en sø er fredet, fortidsminder er beskyttet eller hvis arter er særligt beskyttet.Se også: