Droneflyvning på Naturstyrelsens arealer

Når dronen og dronepiloten er på jorden

Inden dronen forlader jorden, gælder reglerne for færdsel på Naturstyrelsens arealer.

Læs mere om reglerne på Naturstyrelsens arealer her

Du skal derfor bl.a. passe på, at dronen ikke skræmmer eller forulemper vilde dyr, også fugle, eller beskadiger huler og reder, yngel og æg, eller bevidst beskadiger sjældne arter som fx flagermus og orkideer.

Hvis du færdes på jorden som led i en erhvervsmæssig aktivitet, fx opvisning, stævne, filmoptagelse, ekskursioner med betaling, mv., skal du først have en tilladelse, som du søger om via Naturstyrelsens hjemmeside. Det kan være, at du også betale for tilladelsen.

Læs mere om ansøgning til Naturstyrelsen her

Læs mere om hvornår, du skal betale for at bruge statsskovene her

Naturstyrelsen har udvalgt særlige testdroneflyvningsområder, hvor du kan teste både dine og dronens evner. Du kan normalt få tilladelse med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Du skal være opmærksom på, at der i nogle områder er forbud mod opsætning af droner, fx i Jægersborg Dyrehave og ved Møns Klint.

Se aktuelle forbud om opsættelse af droner på Naturstyrelsens arealer her

Læs mere om forbud mod opsætning af droner på Møns Klint

Læs mere om Naturstyrelsens testdroneflyvningsområder her

Når dronen er i luften

Når dronen er i luften, gælder luftfartsmyndighedernes regler og andre reguleringer af droneflyvningen. Reglerne for pilotens færdsel er uændret og er derfor som ovenfor nævnt. 

Der er særlige regler for områder med flyveforbud fx i støjfølsomme naturområder eller jf. anden lovgivning fx på Stevns Klint.

Du skal desuden tage hensyn til privatlivets fred, så droneflyvning ved fx beboelsesejendomme, skovløberhuse, naturskoler, sommerhusområder, campingpladser og andre bebyggede områder i naturen er typisk forbudt gennem EU-dronedirektivet og dansk lovgivning – se ovenfor. Droneflyvningen må derfor ikke ødelægge noget, og du skal også tage hensyn til vilde dyr, tamme dyr og mennesker, fx ved at en drone ikke flyver over andre gæster i naturen eller driver rundt med en dyre- eller fugleflok, fx i en dyrehave eller på en mark.

Læs mere om regler for droneflyvning på Trafikstyrelsens hjemmeside

Se Trafikstyrelsens kort over områder med flyveforbud efter luftfartsreglerne her

Læs mere om forbud mod flyvning på Stevns Klint – se fredningens § 4, nr. 6 (PDF)