Droneflyvning på Naturstyrelsens arealer

På jorden

Inden dronen forlader jorden, gælder reglerne for færdsel på Naturstyrelsens arealer.

Læs mere om reglerne på Naturstyrelsens arealer her

Du skal derfor bl.a. passe på, at dronen ikke skræmmer eller forulemper vilde dyr, også fugle, eller beskadiger huler og reder, yngel og æg, eller bevidst beskadiger sjældne arter som fx flagermus og orkideer. Det er forbudt at sætte droner op på Møns Klint i en del af året, og det samme gælder i praksis i Jægersborg Dyrehave.

Hvis du færdes på jorden som led i en erhvervsmæssig aktivitet, fx opvisning, stævne, filmoptagelse, ekskursioner med betaling, mv., så skal du først have en tilladelse via webbooking, og du skal evt. også betale for tilladelsen.

Naturstyrelsen har udvalgt særlige testdroneflyvningsområder, hvor du kan teste både dine og dronens evner. Du kan normalt få tilladelse med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Læs mere om Naturstyrelsens testdroneflyvningsområder

Læs mere om Naturstyrelsens bookingsystem på www.booking.naturstyrelsen.dk

Læs mere om hvornår, du skal betale for at bruge statsskovene her

I luften

Når dronen er i luften gælder luftfartsmyndighedernes regler. 

Læs mere om regler for droneflyvning på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside

Der er særlige regler for områder med flyveforbud. Du skal også tage hensyn til privatlivets fred, så droneflyvning ved fx beboelsesejendomme, skovløberhuse, naturskoler, sommerhusområder, campingpladser og andre bebyggede områder i naturen er typisk forbudt. Droneflyvningen må ikke ødelægge noget, og du skal også tage hensyn til vilde dyr, tamme dyr og mennesker, fx ved at en drone ikke flyver over andre gæster i naturen eller driver rundt med en dyre- eller fugleflok rundt, fx i en dyrehave eller på en mark.