Klippeklatring på Naturstyrelsens arealer

Naturstyrelsen ejer stort set hele kyststrækningen fra Blåskinsdalen og nordud, rundt om Hammeren til Sandvig. Vang by og arealer omkring Hammerhavnen er i privat eje, m.m.

Arealer med fortrinsret for større grupper