Klippeklatring på Naturstyrelsens arealer

Naturstyrelsens arealer på Nordbornholm er markeret med blåt. Bemærk at der ikke må klatres i områderne med de røde skraveringer fra 1. februar til 15. august af hensyn til ynglende fugle. Naturstyrelsen ejer stort set hele kyststrækningen fra Blåskinsdalen og nordud, rundt om Hammeren til Sandvig. Vang by og arealer omkring Hammerhavnen er i privat eller kommunalt eje.

Naturstyrelsen har udpeget fire klatresteder hvor der er fortrinsret for større grupper: Kort over klatresteder for større grupper. Mindre grupper er også velkomne på de særlige områder for større grupper. De skal blot vige, hvis der kommer en gruppe, som har fået tilladelse til at benytte området. Mindre grupper på under fem personer kan i særlige tilfælde få en speciel tilladelse til at benytte et område.