Klippeklatring for større grupper

Klatresteder med fortrinsret for større grupper

Kort over klatresteder med fortrinsret for større grupper

1.  Den store rapelle-klippe ('Spejlet') i den nordvestlige del af det tidligere hammerbrud ved Opalsøen

2.  Den lille rapelle-klippe ('Bambi-klippen') i den østlige del af det tidligere hammerbrud ved Opalsøen.

3.  En klatre-lokalitet ved Lindesdal på Hammerens vestside.

4.  En rapelle-lokalitet ved Lindesdal på Hammerens vestside.

Grupper med over fem deltagere har fortrinsret på disse lokaliteter. Enkeltklatrere eller grupper på op til fem personer, inkl. instruktør, kan også klatre her - men skal vige med det samme, hvis der kommer en gruppe, som har fået tilladelse til at benytte området.

Større grupper kan også efter ansøgning få lov til at benytte andre lokaliteter - men her har de ingen fortrinsret fremfor andre brugere.

Er i en gruppe på mere end fem personer, skal I søge om tilladelse til at klatre på Naturstyrelsens arealer.
Ansøg om aktivitet på statens arealer

Flere oplysninger om  de fire lokaliteter:


Spejlet. Foto: Tom Nielsen

1. Den store rapelle-klippe ('Spejlet')

Den store rapelle-klippe ('Spejlet') ligger i den nordvestlige del af det tidligere hammerbrud. Her findes en ca. 40 meter rapelle-rute.

Koordinater: N 55 o 17.006' , E 014 o 45.543' (WGS 84)

 


Bambi-klippen. Foto: Tom Nielsen

2. Den lille rapelle-klippe ('Bambi-klippen')

Den lille rapelle-klippe ('Bambi-klippen') ligger i den østlige del af det tidligere hammerbrud. Her findes tre rapelle-ruter (på den solbeskinnede flade på billedet).

Koordinater: N55 o 17.060', E 014 o 45.708 (WGS 84)

Lindesdal. Foto: Tom Nielsen

3. Klatrelokaliteten ved Lindesdal

Klatrelokaliteten ved Lindesdal ligger på Hammerens vestside, ud til kysten.

Koordinater: N 55 o 17.227', E 014 o 45.126' (WGS 84)

Der findes i øvrigt flere klatreruter i nærheden, hvor større grupper ikke har fortrinsret.

 


Lindesdal. Foto: Tom Nielsen

4. Rapelle-lokaliteten ved Lindesdal

Rapelle-lokaliteten ved Lindesdal ligger på Hammerens vestside, på siden af en sprækkedal som står nogenlunde vinkelret på kysten.

Koordinater: N 55 o 17.260', E 014 o 45.184' (WGS 84)