Med hund i naturen

Hunde må gerne tages med i naturen

Hunde må normalt gerne tages med i naturen. Det er godt for dig og hunden at være sammen, og godt for dig, når du får din daglige motion ved at gå sammen med hunden.

Hunde skal være i snor i naturen

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. 

Læs mere i folderen Naturen må gerne betrædes

Men du må gerne lade din hund løbe løs, hvis du har fået lov, fx af grundejeren i en hundeskov.

Vis hensyn – overfor andre skovgæster, for naturen, vilde dyr og andre hunde

Hunde kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr, og de kan være til gene for andre friluftsgæster.

Læs mere i folderen Naturen må gerne betrædes

Hunde i snor kan også virke skræmmende overfor fx heste, cyklister eller køer i en indhegning. Måske er din hund glad for andre hunde, men andre hunde er ikke altid glad for din hund.

Vis derfor altid hensyn til andre skovgæster, så der ikke opstår farlige situationer.

  • Husk, at alle hunde - også de ellers fredelige og velafrettede - har et jagtinstinkt.
  • Husk, at reglerne også gælder, selv om der ikke er opsat skilte.
  • Husk, at der gælder særlige regler for træning af hunde. Kontakt derfor den lokale enhed af Naturstyrelsen, hvis du har planer om hundetræning.

Naturstyrelsen kan anmelde det til politiet, hvis en hundeejer lader sin hund løbe løs, uden at hundeejeren har fået lov.

Også i snor på stranden

I sommerhalvåret, 1. april - 30. september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, 1. oktober - 31. marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.

Læs mere i folderen Naturen må gerne betrædes

På en del strande er det dog helt forbudt at medtage hunde – læg derfor altid mærke til en evt. lokal skiltning.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Hundeskove

Naturstyrelsen har 246 hundeskove over hele landet. Deres placering afhænger af afstanden til tætbebyggede boligområder, lokale hundeluftningsmuligheder, omfanget og sårbarheden af det lokale dyreliv, behov for hegning og hensynet til andre naturgæster.

Det er grundejeren, som kan fastsætte reglerne for brug af hans hundeskove: I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har fuldt herredømme over hunden. Det svarer helt til indholdet i hundelovens bestemmelser om fuldt herredømme.

Fuldt herredømme betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem. Hunde, som ikke fx prompte kommer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Reglerne for Naturstyrelsens hundeskove gælder derfor ikke automatisk hos kommuner eller private skovejere. Tjek derfor altid efter hos skovejeren, om reglerne for hans hundeskove.

Hundetræning

Hundetræning kræver altid en tilladelse fra ejeren af området.

Naturstyrelsen giver kun tilladelse til organiseret hundetræning på særligt udpegede arealer. 

Læs mere om hundetræning

Legepladser for hunde - agilitybaner

Naturstyrelsen har i nogle af sine hundeskove etableret naturlegepladser for hunde, hvor du har mulighed for at lege og træne med din hund.

Der findes eksempelvis hundelegepladser i hundeskovene ved Solbjerg Skov ved Århus, Sperrestrup Skov ved Ølstykke, Glumsø på Sydsjælland og ved Ribe.

Legepladserne indeholder, alt efter hvilken du besøger, forhindringer i form af eksempelvis dæk, balancebomme, vipper, slalom og højdespring.

Du kan gratis bruge legepladser og træningsbaner, som er åbne døgnet rundt, hele året rundt.

Når du bruger banerne, er det vigtigt, at du viser hensyn til andre og giver dem tid og rum, så det bliver en god oplevelse for alle. Husk også, at du kun må slippe hunden løs, hvis du har fuldt herredømme over hunden.

Læs mere om fuldt herredømme under Hundeskove.

 

Læs skovfogedens hjemmebagte hundekiks via dette link

Gi’ din hund en særlig godbid, når du træner, med ”Skovfogedens hjemmebagte hundekiks”.

Se opskriften her