Med hund i naturen

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Hunde skal i snor i naturen

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skyldes, at hunden kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster (se Naturen må gerne betrædes).

Vis hensyn

Også hunde i snor kan virke skræmmende. Vis derfor altid hensyn til andre skovgæster. Tænk fx på, at en gøende hund kan forskrække hesten og cyklisten, så der opstår farlige situationer.

  • Husk, at alle hunde - også de ellers fredelige og velafrettede - har et jagtinstinkt
  • Husk, at reglerne også gælder, selv om der ikke er opsat skilte
  • Husk, at der gælder særlige regler for træning af hunde. Kontakt derfor den lokale enhed af Naturstyrelsen, hvis du har planer om hundetræning

Naturstyrelsen anmelder det til politiet, hvis man lader sin hund løbe løs på Naturstyrelsens arealer, hvor man ikke har fået lov.

Også i snor på stranden

I sommerhalvåret, fra april til og med september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, fra oktober til og med marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade. (se Naturen må gerne betrædes)

På en del strande er der dog helt forbudt at medtage hunde – læg derfor altid mærke til en evt. lokal skiltning.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Hundeskove

Der er etableret mere end 200 hundeskove over hele landet. Hundeskovenes placering afhænger fx af afstanden til tætbebyggede boligområder, lokale hundeluftningsmuligheder, omfanget og sårbarheden af det lokale dyreliv og behov for hegning og om grundejeren finder det hensigtsmæssigt for ham.

Grundejeren fastsætter selv regler for sin hundeskov - tjek derfor altid efter hos skovejeren om reglerne for hans hundeskov.

Reglerne for Naturstyrelsens mere end 150 hundeskove gælder derfor ikke automatisk hos kommuner eller private skovejerere.

I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har "fuldt herredømme" over hunden. Det svarer helt til indholdet i hundelovens bestemmelser om "fuldt herredømme".

"Fuldt herredømme" betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem. Hunde som ikke fx prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Hundetræning

Organiseret hundetræning kræver altid ejerens tilladelse.

Naturstyrelsen giver kun tilladelse til organiseret hundetræning på særligt udpegede arealer. 
Læs mere om hundetræning

Legepladser for hunde (agilitybaner)

Naturstyrelsen har i nogle af sine hundeskove etableret naturlegepladser for hunde, hvor du har mulighed for at lege og træne med din hund.

Der findes eksempelvis hundelegepladser i hundeskovene ved Solbjerg Skov ved Århus, Sperrestrup Skov ved Ølstykke, Glumsø på Sydsjælland og ved Ribe.

Legepladserne indeholder, alt efter hvilken du besøger, forhindringer i form af eksempelvis dæk, balancebomme, vippe, slalom og højdespring.

Du kan gratis bruge legepladser og træningsbaner, som er åbne døgnet rundt, hele året rundt.

Når du bruger banerne, er det vigtigt, at du viser hensyn til andre og giver dem tid og rum, så det bliver en god oplevelse for alle. Husk også, at du kun må slippe hunden løs, hvis du har "fuldt herredømme" over hunde - se under hundeskove.

 

Læs skovfogedens hjemmebagte hundekiks via dette link

Gi’ din hund en særlig godbid, når du træner, med ”Skovfogedens hjemmebagte hundekiks”.

Se opskriften her