Arealer til hundetræning

Det kræver altid tilladelse at afholde al træning af hunde uden snor eller line på Naturstyrelsens arealer.
Tilladelse gives efter en konkret vurdering ift. områdets dyreliv, antal og arten af besøgende, områdets øvrige karakter (fx bynært) mv.
Tilladelser gives i følgende prioriterede rækkefølge:

 • Træning af fører- og servicehunde, der er specielt trænet til at udføre nytteopgaver for blinde eller stærkt svagsynede personer eller personer med fysisk funktionsnedsættelse. Dokumentation for hundens status skal kunne forevises under træningen.
 • Træning af hunde for beredskabet, fx fra politiet eller igennem Dansk Politihundeforening, militæret mv. Der skal altid være en uniformeret repræsentant fra beredskabet til stede, fx en polititjenestemand, som har ansvaret for brugen af en tilladelse. Dokumentation for hundens status skal kunne forevises under træningen.
 • Schweisshundetræning. Føreren skal være optaget i schweissregistret.
  Læs mere på Schweiss-registrets hjemmeside
  Dokumentation for hundens status skal kunne forevises på stedet.
 • Andre tilladelser til træning af hunde – kan være i særligt udlagte hundetræningsområder eller andre steder.

Søg om tilladelse til hundetræning på Book i naturen

Hvor gives der tilladelse til hundetræning

Der gives kun tilladelse til organiseret hundetræning på særligt udpegede arealer:

Vendsyssel

Viborg

Randers

Djursland

Vestjylland

 • Hastrup Plantage
 • Haunstrup Plantage
 • Løvbakke Skov
 • Søby Brunkulslejer
 • Ulvedal
 • Sjørup

Søhøjlandet (Østjylland)

Se retningslinier for hundetræning i skovene hos Naturstyrelsen Søhøjlandet

Trekantsområdet (Horsens - Sdr. Omme - Christiansfeld)

Træning med hund i snor kan for en længere periode ansøges over webbokingen: "Book en skov"

Sønderjylland

Træning med hund i snor kan for en længere periode ansøges over webbokingen: "Book en skov"

Træning med løs hund, kan for foreninger søges op til 6 gange årligt i perioden 1/8-1/4 på nedstående arealer:

Storstrøm

Hovedstaden

Nordsjælland

Mere om hunde i naturen