Ridekort - til ridning i hovedstaden

Du skal have ridekort for at ride i Dyrehaven, Jægersborg Hegn, Kongelunden og på Kalvebod Fælled. Dette gælder uanset alder. Undtaget er dog børn og handicappede, hvor hesten bliver ført i et træktorv.

Ridekortet er personligt og skal altid medbringes og forevises på forlangende af Naturstyrelsens personale. Ridekortet kan også forvises via smartphone. 

Et årskort gælder fra den dato, det er købt og et år frem, uanset om det er hen over et årsskifte. 

Købte ridekort refunderes ikke!

Priser for ridekort

Dag:           65 kr.
Uge:           125 kr.
Måned:       250 kr.
År:             850 kr.

Ridekort er pålagt moms.

Køb ridekort i Naturstyrelsens webbutik

Hvis du betaler med kort kan du kun bruge dankort eller visa-dankort -ikke med andre kreditkort.


Særlige forhold for virksomheder

For rideskoler/-udlejning og galoptrænere vil ridekortet gælde virksomheden (CVR-nr), og I skal købe ridekort til hver hest, der ønskes benyttet. For kapervognmænd gælder særlig virksomhedsordning baseret på antal vogne

Som dokumentation for gyldigt ridekort kan I enten vælge at medbringe ridekortet (gerne på  smartphone) eller udstyre de enkelte heste med et mærke/kort, der viser, hvilken virksomhed hesten tilhører.

For ridekort til galoptrænere ved Københavns Galopbane er der en særlig ordning med mærke påført trænernummer.

Se også reglerne for ridning i Dyrehaven, Jægerborg Hegn, Kongelunden og på Vestamager