Ridning i hovedstaden

Ridekort

Du skal have et ridekort for at ride i Dyrehaven, Jægersborg Hegn, Kongelunden og på Kalvebod Fælled.

Ridekort er fremadrettet pålagt moms.

 
Læs mere om ridekort

Regler for ridning

  • Ridekort medbringes altid og forevises på forlangende af Naturstyrelsens personale. Tilladelsen kan også fremvises via smartphone 
  • Der skal viges for skovgæster og trafikanter
  • Galop er tilladt på ridestier og i terræn – dog ikke ved krydsning af vej og sti
  • I Kongelunden må der kun rides på ridestier – se kort over ridestier
  • Anvisninger fra Naturstyrelsens personale skal efterkommes

Ridning er forbudt:

  • I terræn i Dyrehaven i perioden 15. maj til 1. august af hensyn til hjortenes kalve
  • På veje og stier skiltet med ’Ridning forbudt’
  • I Ulvedalen i Dyrehaven – se kort over ridestier
  • På golfbanearealer og boldbaner