Ridning i Østsjælland - særlige regler

Naturstyrelsens arealer i Østsjælland bliver benyttet af mange ryttere. Derfor gælder der særlige regler for ridning i området.

Naturstyrelsens arealer i Østsjælland bliver benyttet af mange ryttere. Derfor gælder der særlige regler for ridning i området.

Skove, hvor ridning kun er tilladt på ridestierne, og i skovbunden, hvor der er høje træer:

 • Ganløse Ore
 • Lille og Store Hareskov, Jonstrup Vang, Åsevang og Bøndernes Hegn
 • Vestskoven
I disse skove er der etableret mange kilometer ridestier for at give rytterne et ekstra godt tilbud, men også for at undgå ridning på skovvejene af hensyn til andre skovgæster. I de ovennævnte skove er ridning ikke tilladt på grusbelagte skovveje, på vandreruter (afmærket med gule prikker), på fortidsminder og i hundeskovene, bortset fra ridestierne. Dog må der rides på alle uhegnede sletter i Karlstrup Skov.
I Østsjælland gælder der særlige regler for ridning. Foto: Naturstyrelsen

Skove, hvor ridning i skridt på grusveje er tilladt:

 • Farum Lillevang, Terkelskov og Nyvang
 • Ravnsholt Skov, Sønderskov
 • Tokkekøb Hegn

I disse skove er der knap så mange ridestier, og derfor må der rides i skridt på skovvejene. Det er ikke tilladt at ride på grusvejene i galop, trav, tølt eller pas, og man må heller ikke ride på fortidsminder.

Skove eller skovområder, hvor ridning er forbudt:

 • Aldershvile Skov (sydøstlige del af Bøndernes Hegn)
 • Egebjergene (del af Jonstrup Vang)
 • Filet'en (den vestligste del af Farum Lillevang)
 • Nørreskoven (kun den del som ligger mellem Frederiksborgvej og Furesøen)
 • Ryget Skov
 • På Kringelstien i Vestskoven (anlagt til kørestolsbrugere)

Hestevognskørsel

Privat lystkørsel med hestevogn er tilladt på ridestierne og på grusvejene i skridt. Enheden anbefaler, at der ikke køres på våde eller fugtigt skovveje, da hestene herved ødelægger grusvejene.

Erhvervsmæssig kørsel eller træning af travheste mv. er ikke tilladt.

Det kan være vanskeligt eller umuligt at komme ind i skovene med en bred hestevogn pga. lukkede bomme. Der kan ikke træffes aftale om åbning af bomme, da bommene er lukkede for at stoppe kørsel med biler.

Specielt for Vestskoven

Der må ikke køres med hestevogn på Kringelstien, da denne er anlagt som et attraktivt tilbud til kørestolsbrugere.