Spis i naturen

Nyd din medbragte mad i et madpakkehus i naturen. Eller lav mad over bål på en bålplads eller grillplads.

Madpakkehuse

Der er mulighed for at nyde sin medbragte mad i Naturstyrelsens madpakkehuse. Et madpakkehus indeholder borde og bænke. 
Husene varierer i størrelse, men i de fleste er der plads til en skoleklasse. Se madpakkehusene på kortet herunder.

Bålpladser, bålhuse og grillpladser

Naturstyrelsen har mange forskellige typer af "naturkøkkener": bålpladser, grillpladser og bålhuse. De kan benyttes af alle og kræver ingen reservation.

  • En bålplads er et ildsted på jorden, der er omgivet af enten stammer eller sten.
  • Et bålhus er en lille hytte med åbne sider, som er placeret over bålstedet.
  • Grillpladser har en grillrist, hvorpå du kan tilberede din mad.

Borde og bænke

Mange steder på Naturstyrelsens arealer kan du finde borde og bænke. Der findes ikke en oversigt over, hvor alle borde og bænke er placeret.

Regler for Naturstyrelsens bålpladser

  • Kun brænde, som ligger på jorden på pladsen, må indsamles. Eller brænde som ligger i en brændebeholder ved bålpladsen.
  • Du må kun fælde træer eller indsamle grene mv. i skovbunden til brug på bålpladserne, hvis det fremgår af beskrivelsen for den enkelte overnatningsplads eller bålplads.
  • Pladsen skal være rengjort efter brug. Alt affald medtages - evt. knuste flasker fjernes også.
  • Evt. toilet skal nedgraves og tildækkes efter brug.
  • Ilden skal være slukket, når man forlader bålpladsen.

Regler for åben ild i alle skove

Generelt er det ikke tilladt at bruge åben ild i skoven (jf. adgangsbekendtgørelsen § 26, stk. 1). Ejeren af området kan dog give tilladelse til dette, hvis det ikke strider imod andre bestemmelser (jf. adgangsbekendtgørelsens § 25, stk 2).

De almindelige regler for brand og åben ild skal dog altid overholdes (jf. afbrændingsbekendtgørelsen). 

Læs afbrændingsbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Politiet kan i tørre perioder have udstedt forbud mod brug af åben ild.

Læs mere om Pas på ilden via dette link

Pas på ilden

Når naturen er tør, øger det risikoen for naturbrande. Hvis kommuner indfører forbud mod brug af åben ild, gælder det også på Naturstyrelsens arealer.

Læs mere