Som borger

Der er gode muligheder for, at anlægge nye sundhedsspor. Hvis du kunne tænke dig at få et sundhedsspor i dit lokalområde, kan det anbefales at overveje følgende forhold. Det er ikke nødvendigt at være fuldstændig afklaret om alle disse forhold, men det kan være en fordel, især hvis du gerne vil formidle din idé til andre.

Klarlæg ejerforhold

Start med at finde ud af, hvem der ejer det areal, hvor du kunne tænke dig, at sundhedssporet skal være: Det kan gøres på www.ois.dk

Er det statsejet, f.eks. statsskov, kan du henvende dig til den lokale Naturstyrelsen-enhed. Se hvilken her .

Er det kommunalt ejet, vil det være en god ide at henvende dig til kommunens sundhedsafdeling og naturafdelingen.

Er området privat ejet, så henvend dig til ejeren. Vær opmærksom på, at adgangsreglerne er anderledes for privat ejendom end for offentlig. Man må f.eks. kun færdes i private skove fra kl. 7.00 til solnedgang.

Hvad kan du tilbyde

Det er ikke gratis at anlægge og vedligeholde et sundhedsspor. For den enkleste løsning, hvor leverandøren står for opmåling af ruten mv., koster det ca. 62.500 kr. at anlægge et nyt sundhedsspor. Hvis man i stedet har mulighed for, at bidrage med opmåling af ruten; fysisk og digitalt og efter vejledninger, falder anlægsprisen til ca. 40.000 kr. Uanset hvilken model man vælger, er der efterfølgende en årlig udgift til licens på ca. 1.500 kr.

Som noget relativt nyt er der mulighed for, at give en skole, et gymnasium eller måske en løbeklub adgang til en særlig skole-funktion til et nyt sundhedsspor. Det koster ikke ekstra at oprette denne adgang, og funktionen er gratis det første år efter anlæg af et nyt sundhedsspor. Herefter er skolefunktionen en betalingsfunktion, og prisen vil afhænge af, hvor mange elever/brugere, der kobles på - minimum 2000 kr. om året for op til 99 elever. Abonnementet kan opsiges.

Det vil være en fordel, hvis du har nogle bud på, hvordan udgifterne skal håndteres, når du henvender dig til samarbejdspartnere eller eventuelle ejere af arealet:

- Er du medlem af, eller kender du til, en forening, motionsklub, patientforening eller lignende, der kan og vil bidrage med midler eller med frivillig arbejdskraft til anlæg og vedligeholdelse?

- Har du kendskab til nogle fonde eller tilskudspuljer, der kan tænkes at bidrage?

- Overvej, om der er lokale, private investorer/virksomheder, der kunne tænkes at støtte initiativet?

- Er der en skole, efterskole, gymnasium eller måske en løbeklub, der kan have glæde af skolefunktionen, og som vil have lyst til at prøve den af, det første gratis år? Vær i den forbindelse opmærksom på, at sundhedssporet egner sig bedst til større børn over 10 år.

Selv om kommunen ikke ejer arealet, kan det alligevel være en god idé at høre, om de vil bidrage til sundhedssporet. Kommunerne har i dag ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats i forhold til borgerne. Henvend dig til kommunens sundhedsafdeling.

Skitsér din plan

Prøv at lave en skitse over sundhedssporets forløb. Du kan evt. tegne det ind på et kort fra Google Maps www.maps.google.dk . På www.iform.dk kan du måle ruten op for at sikre dig, at den er mellem 1 og 2,5 km.

Udform en beskrivelse af, hvorfor du mener, der skal etableres et sundhedsspor netop her. Sørg for, at beskrivelsen rummer alle de fordele, der er ved at få et sundhedsspor i dit område. Men glem ikke komplikationerne. Det er vigtigt at være realistisk i forhold til de eventuelle udfordringer, der må være.