Som forening

Måske er I fra Hjerteforeningen, Kræftens bekæmpelse, den lokale løbe- eller stavgangsklub. Måske har I hørt om sundhedssporene fra jeres landsforening eller er blevet opmærksom på dem andetsteds.

Der er gode muligheder for at anlægge nye sundhedsspor. Hvis I kunne tænke jer at få et sundhedsspor i jeres lokalområde, kan det anbefales, at I overvejer følgende forhold. Det er ikke nødvendigt at være fuldstændig afklaret om alle disse forhold, men det kan være en fordel, når I skal formidle ideen til andre.

Klarlæg ejerforhold

Start med at finde ud af, hvem der ejer det areal, hvor I kunne tænke jer at sundhedssporet skal være. Det kan gøres på www.ois.dk

Er det statsejet, f.eks. statsskov, kan I henvende jer til den lokale Naturstyrelsen-enhed. Se hvilken her .

Er det kommunalt ejet, vil det være en god idé at henvende jer til kommunens sundhedsafdeling og naturafdelingen.

Er området privat ejet, så henvend jer til ejeren. Vær opmærksom på, at adgangsreglerne er anderledes for privat ejendom end for offentlig. Man må f.eks. kun færdes i private skove fra kl. 7.00 til solnedgang.

Hvad kan I tilbyde
Det er ikke gratis at anlægge og vedligeholde et sundhedsspor. For den enkleste løsning, hvor leverandøren står for opmåling af ruten mv., koster det ca. 62.500 kr. at anlægge et nyt sundhedsspor. Hvis man i stedet har mulighed for at bidrage med opmåling af ruten; fysisk og digitalt og efter vejledninger, falder anlægsprisen til ca. 40.000 kr. Uanset hvilken model man vælger, er der efterfølgende en årlig udgift til licens på ca. 1.500 kr.

Som noget relativt nyt, er der mulighed for at give en skole, et gymnasium eller måske en løbeklub adgang til en særlig skole-funktion til det nye sundhedsspor. Det koster ikke ekstra at oprette denne adgang, og funktionen er gratis det første år efter anlæg af et nyt sundhedsspor. Herefter er skolefunktionen en betalingsfunktion, og prisen vil afhænge af, hvor mange elever/brugere, der kobles på - minimum 2000 kr. om året for op til 99 elever. Abonnementet kan opsiges.

Det vil være en fordel, hvis du har nogle bud på, hvordan udgifterne skal håndteres, når du henvender dig til samarbejdspartnere eller eventuelle ejere af arealet:

Selv om I som forening ikke har mulighed for at bidrage økonomisk, kan I stadig være en attraktiv partner i forbindelse med anlægget af et sundhedsspor. I kan f.eks. tilbyde:

Praktisk hjælp i forbindelse med nogle af de lettere anlægsopgaver, f.eks. nedgravning af pæle og ruteafmærkning. Eller I kan tilbyde at stå for løbende maling af pæle og opsyn med sporet.

Formidling: Det vil være meget attraktivt for en kommune, hvis I kan bidrage til formidling af et sundhedsspor, f.eks. ved åbne arrangementer til kommunens borgere. I kan eksempelvis forpligte jer til at møde op et par lørdage eller søndage om året og fortælle om sundhedssporet samt hjælpe interesserede i at gennemføre konditionstesten. Sådanne arrangementer kan være åbne for alle, eller de kan være målrettet forskellige grupper – såsom lokale fodboldklubber; en særlig patientgruppe eller et ældrecenter.

Hvis I er en lokalforening under en af de større landsdækkende patientforeninger, er det værd at undersøge, om landsforeningen er interesseret i at bidrage til jeres lokale initiativ.

Alternativt har I måske kendskab til fonde eller tilskudspuljer, der kan tænkes at bidrage?

Overvej om der er lokale, private investorer/virksomheder, der vil støtte initiativet?

Overvej om der er en skole, efterskole, gymnasium eller måske en løbeklub, der kan have glæde af skolefunktionen, og som vil have lyst til at prøve den af, det første gratis år? Vær i den forbindelse opmærksom på, at sundhedssporet egner sig bedst til større børn over 10 år.

Selvom kommunen ikke ejer arealet, kan det alligevel være en god idé at høre, om de vil bidrage til sundhedssporet. Kommunerne har i dag ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats i forhold til borgerne. Henvend dig til kommunens sundhedsafdeling.

Skitsér jeres plan

Prøv at lave en skitse over sundhedssporets forløb. I kan evt. tegne det ind på et kort fra Google Maps www.maps.google.dk . På www.iform.dk kan I måle ruten op for at sikre jer, at den er mellem 1 og 2,5 km.

Udform gerne en beskrivelse af, hvorfor I mener, der skal etableres et sundhedsspor netop her. Sørg for, at beskrivelsen rummer alle de fordele, der er ved at få et sundhedsspor i dit område. Men glem ikke komplikationerne. Det er vigtigt at være realistisk i forhold til de eventuelle udfordringer, der må være.