Som kommune

Kommunerne har i dag ansvaret for såvel den forebyggende indsats, som for rehabiliteringsindsatsen på sundhedsområdet, i forhold til borgerne.

Et sundhedsspor kan være et godt redskab i forhold til begge områder. Den korte distance, og det at man kan gennemføre konditionstesten ved enten at gå eller løbe ruten igennem, gør det appetitligt og lettilgængeligt for mange målgrupper.

Som kommune er I måske hovedaktør på anlæggelsen af et sundhedsspor. I kan også være blevet kontaktet af lokale borgere eller Naturstyrelsen, om I vil være partner på et sundhedsspor. I begge tilfælde er der en række faktorer, der er fornuftige at overveje i processen.

Klarlæg ejerforhold

Ønsker I selv at lægge jord til sundhedssporet, f.eks. i en kommunal park eller skov, kender I bedst selv proceduren for at afklare, hvad der kan anlægges her.

Alternativt bør I finde ud af, hvem der ejer det pågældende areal. Det kan gøres på www.ois.dk

Er arealet statsejet, f.eks. statsskov, kan I henvende jer til den lokale Naturstyrelsen-enhed, se hvilken her .

Er området privat ejet, så henvend jer til ejeren. Vær opmærksom på, at adgangsreglerne er anderledes for privat ejendom end for offentlig, f.eks. må man kun færdes i private skove fra kl. 7.00 til solnedgang.

Hvad kan kommunen tilbyde

Det er ikke gratis at anlægge og vedligeholde et sundhedsspor. For den enkleste løsning, hvor leverandøren står for opmåling af ruten mv., koster det ca. 62.500 kr. at anlægge et nyt sundhedsspor. Hvis man i stedet har mulighed for at bidrage med opmåling af ruten; fysisk og digitalt og efter vejledninger, falder anlægsprisen til ca. 40.000 kr. Uanset hvilken model man vælger, er der efterfølgende en årlig udgift til licens på ca. 1.500 kr.

Som noget relativt nyt, er der mulighed for at give en skole, et gymnasium eller måske en løbeklub adgang til en særlig skole-funktion til det nye sundhedsspor. Det koster ikke ekstra at oprette denne adgang, og funktionen er gratis det første år efter anlæg af et nyt sundhedsspor. Herefter er skolefunktionen en betalingsfunktion, og prisen vil afhænge af, hvor mange elever/brugere, der kobles på - minimum 2000 kr. om året for op til 99 elever. Vær i den forbindelse opmærksom på, at sundhedssporet egner sig bedst til større børn over 10 år. Abonnementet kan opsiges.

Det vil være en fordel, hvis I har nogle bud på, hvordan udgifterne skal håndteres, når I skal præsentere ideen for kommunalbestyrelsen, samarbejdspartnere eller eventuelle ejere af arealet:

Det vil ofte være en stor fordel at inddrage flere afdelinger og forvaltninger i processen. Sundhedsafdelingen er naturligvis oplagt, men det vil typisk også være relevant for Børn og Unge-afdelingen, idet sundhedssporene er velegnede til brug i undervisning i folkeskoler, efterskoler, gymnasier mv. Endelig kan det anbefales at inddrage Teknik og Miljø-afdelingen, både af praktiske hensyn og fordi sundhedssporene kan være en vej til at få flere borgere ud på kommunens grønne arealer.

Samtidig kan der være mange fordele i at afsøge mulighederne for samarbejde med andre organtisationer om et sundhedsspor.

- Overvej, om der lokale, private investorer/virksomheder, der kunne tænkes at støtte initiativet?

- Er der nogen lokale foreninger (motionsklubber, patientforeninger eller lignende), der kan inddrages - og evt. bidrage med midler eller frivillig arbejdskraft til anlæg og vedligeholdelse?