Som virksomhed

Måske er du skovejer, godsejer eller golfbaneejer og kan se muligheder i at tilbyde offentligheden at lægge jord til et sundhedsspor.

Du kan også komme fra en større virksomhed, der gerne vil bidrage til, at dine medarbejdere får let adgang til et sundhedsspor – måske som en del af et medarbejdergode.

Eller du kan komme fra en lokal virksomhed, der gerne vil være sponsor for et lokalt sundhedsspor.

Der er gode muligheder for at anlægge nye sundhedsspor. Hvis du kunne tænke dig at få et sundhedsspor i dit lokalområde, kan det anbefales, at I overvejer følgende forhold. Det er ikke nødvendigt at være fuldstændig afklaret om alle disse forhold, men det kan være en fordel, når du skal formidle ideen til andre.

Klarlæg ejerforhold

Ønsker du selv at lægge jord til sundhedssporet, er dette punkt hurtigt overstået.

Alternativt så start med at finde ud af, hvem der ejer det areal, hvor du kunne tænke dig at etablere sundhedssporet. Det kan gøres på www.ois.dk

- Er arealet statsejet, f.eks. statsskov, så kan du henvende dig til den lokale Naturstyrelsen-enhed. Se hvilken her .

- Er det kommunalt ejet, vil det være en god idé at henvende dig til kommunens sundhedsafdeling og naturafdelingen.

- Er området privat ejet, så henvend dig til ejeren. Vær opmærksom på, at adgangsreglerne er anderledes for privat ejendom end for offentlig. Man må f.eks. kun færdes i private skove fra kl. 7.00 til solnedgang.

Hvad kan du tilbyde

Det er ikke gratis at anlægge og vedligeholde et sundhedsspor. For den enkleste løsning, hvor leverandøren står for opmåling af ruten mv., koster det ca. 62.500 kr. at anlægge et nyt sundhedsspor. Vælger man i stedet at bidrage med opmåling af ruten; fysisk og digitalt og efter vejledninger, falder anlægsprisen til ca. 40.000 kr. Uanset hvilken model man vælger, er der efterfølgende en årlig udgift til licens på ca. 1.500 kr.

Som noget relativt nyt, er der mulighed for at give en skole, et gymnasium eller måske en løbeklub adgang til en særlig skole-funktion til det nye sundhedsspor. Det koster ikke ekstra at oprette denne adgang, og funktionen er gratis det første år efter anlæg af et nyt sundhedsspor. Herefter er skolefunktionen en betalingsfunktion, og prisen vil afhænge af, hvor mange elever/brugere, der kobles på - minimum 2000 kr. om året for op til 99 elever. Abonnementet kan opsiges.

Det vil være en fordel, hvis du har nogle bud på, hvordan udgifterne skal håndteres, når du henvender dig til samarbejdspartnere eller eventuelle ejere af arealet:

- Hvad og hvor meget har din virksomhed mulighed for at bidrage med?

- Har du kendskab til nogle fonde eller tilskudspuljer, der kan tænkes at bidrage?

- Overvej, om der andre lokale, private investorer/virksomheder, der kunne tænkes at støtte initiativet?

- Er der nogen lokale foreninger (motionsklubber, patientforeninger eller lignende), der vil bidrage med midler eller frivillig arbejdskraft til anlæg og vedligeholdelse?

- Er der en skole, efterskole, gymnasium eller måske en løbeklub, der kan have glæde af skolefunktionen, og som vil have lyst til at prøve den af, det første gratis år? Vær i den forbindelse opmærksom på, at sundhedssporet egner sig bedst til større børn over 10 år.

Selv om kommunen ikke ejer arealet, kan det alligevel være en god idé at høre, om de vil bidrage til sundhedssporet. Kommunerne har i dag ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats i forhold til borgerne. Henvend dig til kommunens sundhedsafdeling.

Skitsér din plan

Prøv at lave en skitse over sundhedssporets forløb. Du kan evt. tegne det ind på et kort fra Google Maps www.maps.google.dk . På www.iform.dk kan du måle ruten op for at sikre dig, at den er mellem 1 og 2,5 km.

Udform en beskrivelse til samarbejdspartnerne, hvor du noterer alle de fordele, I kan komme på ved at etablere et sundhedsspor i dit område. Glem ikke komplikationerne. Det er vigtigt at være realistisk i forhold til de eventuelle udfordringer, der må være.

Indgå aftaler

Det er en god idé at nedskrive, hvilke forpligtigelser alle samarbejdspartnere har i forbindelse med anlæg og drift af sundhedssporet. Hovedaktøren på sundhedssporet udfærdiger en kontrakt, som alle parter underskriver.

Hvis du er hovedaktør på etableringen af jeres nye sundhedsspor, er det også dig, der skal indgå aftalen med den svenske udbyder Hälsospäret, der ejer konceptet, og som står for opmåling af rute, konditalsberegninger, trykning af tavler mm. Find kontaktinfo her . Du skal være opmærksom på, at Naturstyrelsen har lavet en aftale med Hälsospäret om at være portal for alle sundhedsspor i Danmark. Det betyder, at al hjemmesidetrafik vedrørende Sundhedsspor går forbi Naturstyrelsens hjemmeside www.sundhedssporet.dk . Desuden har Naturstyrelsen lavet et design for de store informationstavler, der placeres ved sundhedssporenes start/slut-sted. Dette design skal overholdes, men der laves selvfølgelig tilrettelser i forhold til hovedaktørens og samarbejdspartnernes logoer mm.