Træklatring

Find et godt klatretræ

De fleste gode klatretræer med grene til jorden findes i skovbryn, lysninger eller på åbne arealer. Her har træerne fået lys og plads til at udvikle grene.

Træklatring kan også foregå med et reb – også kaldet rebklatring. Det kræver et træ med en lang glat stamme, hvilket  typisk findes midt i skoven og i skove, som anvendes til træproduktion.

Regler for træklatring

Træklatring med klatreudstyr kræver altid tilladelse - både på private og statsejede arealer. Du kan ansøge om træklatring på statens arealer online: Ansøg om aktivitet på statens arealer

Hvis du ønsker at klatre i en privatejet skov, skal ejeren af skoven kontaktes. Er du i tvivl om, hvem ejeren er, kan du får det oplyst ved at kontakte Dansk Skovforening.

Advarsel

Træklatring kan være farligt, da det foregår i højderne. Træklatring foregår på eget ansvar.

Det anbefales, at der altid er en erfaren klatrer til stede under klatringen. Udstyr bør tjekkes og vedligeholdes løbende.

Tilmeld dig også gerne til et kursus i sikker træklatring.