Træklatring

Find et godt klatretræ

De fleste gode klatretræer med grene til jorden findes i skovbryn, lysninger eller på åbne arealer. Her har træerne fået lys og plads til at udvikle grene.

Træklatring kan også foregå med et reb – også kaldet rebklatring. Det kræver et træ med en lang glat stamme, hvilket  typisk findes midt i skoven og i skove, som anvendes til træproduktion.

Regler for træklatring

Træklatring med klatreudstyr kræver altid tilladelse - både på private og statsejede arealer. Du kan ansøge om træklatring på statens arealer online: Ansøg om aktivitet på statens arealer

Hvis du ønsker at klatre i en privatejet skov, skal ejeren af skoven kontaktes. Er du i tvivl om, hvem ejeren er, kan du får det oplyst ved at kontakte Dansk Skovforening .

Advarsel

Træklatring kan være farligt, da det foregår i højderne. Det anbefales derfor, at der altid er en erfaren klatrer til stede under klatringen, og at udstyr tjekkes og vedligeholdes.