Skal jeg ansøge om tilladelse?

Du skal søge om tilladelse til aktiviteter, som på en eller anden måde påvirker andre skovgæsters oplevelse af naturen, skovens dyr og planter eller skovdriften. Det gælder f.eks. aktiviteter, som kræver afmærkning, er erhvervsmæssig/kommerciel eller som støjer. Du søger om tilladelse til en aktivitet gennem Naturstyrelsens online bookingsystem:

Book i naturen

Læs mere om aktiviteter der kræver tilladelse

Du behøver ikke søge om tilladelse til andet: Fx en stilfærdig skovtur, der ikke indebærer afmærkninger eller brug af særligt udstyr. Og arrangementet må gerne annonceres offentligt.

Hjælp til arrangementer

Hvis du ønsker hjælp til dit arrangement, er det en god idé at kontakte den lokale enhed i Naturstyrelsen mindst 1 måned før arrangementet. Vi kan dog ikke på forhånd love, at vi altid kan hjælpe til.

Find din lokale enhed

Naturzoner beskytter dyrene

En naturzone skal give vildtet fred under orienteringsløb.
For et rådyr kan gentagne forstyrrelser i den sidste ende resultere i, at dyret dør, fordi det løber rundt for at finde fred i stedet for at hvile og spise. Dyrene går ind i naturzonerne, når der er meget uro fra mennesker, og det er derfor vigtigt, at de ikke bliver skræmt ud af naturzonen.