Hvornår skal jeg betale?

Skal jeg betale for at bruge statsskovene? Er der brugerbetaling? Og hvor meget skal jeg betale?

Som regel er det gratis

Næsten alle friluftsaktiviteter i statsskovene (Naturstyrelsens arealer) er gratis for brugerne. Der er altså ikke brugerbetaling for langt de fleste aktviteter på statens naturarealer.

Her skal du betale

Nogle aktiviteter kræver en aftale med Naturstyrelsen for at kunne gennemføres. Her kan/skal Naturstyrelsen gøre en tilladelse betinget af en betaling.

Der kræves blandt andet betaling:

  • Hvor der traditionelt er marked, fx for fiskeri og jagt.
  • Hvor brugeren får en eksklusiv ret, fx ved leje af bygninger, tilladelse til bådebroer/bådeoplæg/badehuse/egen låge til skoven og forpagtning af jord.
  • Hvor et område skal specialindrettes, fx til en golfbane.
  • Hvor arrangøren står for et kommercielt arrangement, fx teambuilding eller travhestetræning.
  • Og så skal man selvfølgelig betale, hvor Naturstyrelsen yder en særlig service, fx opsyn, oprydning eller rengøring.

Vilkårene for tilladelsen, herunder niveauet for betalingen (prisen) afhænger fx af lokale markedsforhold, om hvor kommerciel ansøgeren er, eller om en tilladelse vil fremme eller modvirke de særlige hensyn, som Naturstyrelsen skal varetage.

Det er Naturstyrelsens lokalenheder , som står for fastlæggelse af de konkrete vilkår, priser mv.

Retningslinjer for betaling for friluftsaktiviteter