Jægerforum Naturstyrelsen Hovedstaden

 

Referat af møde i jægerforum den 27. august 2014.

Fremmødte:

Vildtkonsulent Sven Norup, Naturstyrelsen

Arne Holten, Dragør Strandjagtforening                                                

              Morten Hjel, Gladsaxe Jagtforening

Max Elbæk, Hørsholm Jagtforening

Jørgen Elholdt, Kredsbestyrelsen region 7

                     

                     

Afbud fra: Poul Christensen, Kongelunden og omliggendes jorders jagtforening.

1.    Opfølgning på repræsentations-, og nyjægerjagter i 2013. ·

I 2013 blev der afholdt 1 repræsentationsjagt, som blev afholdt i Jægersborg Dyrehave. God dag med fin stemning.   

Der blev afholdt én nyjægerjagt på enhedens areal i Folehaven og Sjælsølund der forløb godt, med fin skydning og godt med vildt. Som et forsøg fik Naturstyrelsen lov til, at afholde én nyjægerjagt på Forsvarets arealer ved Høvelte kasserne i januar måned, i samarbejde med kassernes terrænofficer Henrik Munch, og med god hjælp fra medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Det var en meget vellykket dag, hvor 30 nyjægere fik en uforglemmelig oplevelse.

Desværre har forsvaret valgt at udleje jagten på kasernen i en to årig forsøgsperiode hvilket betyder, at der i de kommende to sæsoner ikke kan arrangeres nyjægerjagter der. Det var Sven Norup meget ærgerlig over, da terrænet er meget velegnet til netop nyjægerjagter, og ligger tæt på København, hvor langt de fleste nyjægere bor.

 

2.    Jagter i 2014.

Enheden vurderer, at råvildtbestandene i Jægersborg Hegn og Kongelunden fortsat er så lav, at det ikke er forsvarligt at afholde jagter der i 2014. Det er derfor besluttet, at fastholde antallet af repræsentationsjagter til 1 jagt, der igen i 2014 afholdes i Dyrehaven. Jagtforeningerne får tilbudt 3 pladser til jagten i Dyrehaven. Datoen er endnu ikke fastlagt, men DJ vil få oplyst datoen, når den er fastsat. Enheden skal have navne og adresser på de 3 jægere senest den 10. oktober, således at deltagerne kan få en invitation fra enheden.

Udelukkelsen af jagt i Jægersborg Hegn og Kongelunden betyder, at der kun er planlagt, at gennemfører 1 nyjægerjagt på enhedens arealer i 2014. Datoen fastlægges senere.

Hvis der er medlemmer af jagtorganisationerne, der arbejder med nyjægerjagter eller har særlig interesse for uddannelse af nyjægere, er de også velkomne til at deltage. Tilmeldelse til Sven Norup på eller 23 73 02 50

3.           Orientering om vildtreservater.

Saltholm vildtreservat bekendtgørelsen er endelig underskrevet af ministeren. Og i den form den oprindeligt blev forslået for 10 år siden. For jægerne har ændringer stor betydning. På land bliver der indført et jagtforbud på fugle på ca. 193 ha., på den sydligste del af øerne og de tilstødende småøer og holme (Svanneklapperne). På søterritoriet bliver der igen tilladt jagt efter kl. 12.00 og jagtstart bliver rykket fra 16. september til den 1. september.

Saltholm ejerlaug, der repræsenterer de ca. 180 ejere af Saltholm, har været stærkt utilfredse med inddragelsen af landarealer i vildtreservatet. Det er derfor ændringerne har trukket ud i så længe. De har fået tilbudt en erstatning, som er blevet anket til taksationskommissionen. Der er endnu ikke kommet en afgørelse på denne anke.

Sven Norup kvitterede for DJ`s konstruktiv tilgang til arbejde med, at reviderer bekendtgørelsen, selvom DJ ikke fik opfyldt alle de ønsker man havde.

4.           Regulering.

Sven Norup roste DJ for den store indsats der blev ydet på reguleringsområdet. Både den indsats der blev ydet af Lyngby-Gladsaxe jagtforening i Mølleådalen og den indsats reguleringskorpset yder for de borgere der er generet af mink, mår og ræv. Det er til stor praktisk gavn for mange de mange der henvender sig, og det giver frem for alt DJ meget positiv omtale.

Max Elbæk orienterede om at, DJ Hørsholm har indgået en bytteaftale med Hørsholm kommune, hvor DJ hjælper med at borgere med at regulerer skadevoldende vildt mod, at DJ får lov til at gå på jagt på nogen af kommunes arealer.

Næste møde blev aftalt til 26/8 2015 kl. 15.00 På Kongelundsdal, Kalvebodvej 166, 2791 Dragør

 Referent Sven Norup