Jægerforum, Kronjylland

Medlemmerne af Kronjyllands Jægerforum er repræsentanter fra de lokale regioner i Danmarks Jægerforbund og fra Dansk Land og Strandjagt.

Naturstyrelsen – Kronjylland tager referat af møderne i Kronjyllands Jægerforum.