Trækjagt i Skjern Enge

Naturstyrelsen sælger årligt 30 jagtkort til Skjern enge. Jagtkortet giver adgang til trækjagt på ænder og gæs samt et antal drivjagter på ca. 800 ha. statsejede arealer i Skjern Enge.

Salget starter den 16. juli 2018 kl. 12.00 

Der er terrænbesigtigelse af området den 19. august 2018 kl. 08.30.

Mødested: Laksens Hus, Ånumvej 161b, 6900 Skjern.

Efterfølgende er der kl. 13.00 flugtskydning på skydebanen Skyggehusvej 3, 6900 Skjern. Skjern Ådalens Jægersammenslutning betaler for lerduerne.

Der køres i egne biler. Eventuel tilmelding til jagtforeningen på sms eller tlf. 3033 4252

Jagten er underlagt visse begrænsninger omkring udførsel, tidspunkter og jagtdage.

Alle jagtkortløsere inddeles i 3 hold der på skift går på jagt i 3 forskellige områder. Der må jages én gang ugentligt i hvert af de 3 områder. Jagterne er fastlagt til torsdag aften, fredag aften og lørdag morgen. Af hensyn til fuglene fastlægges jagtdagene forskudt i de tre områder.

Oversigtskort over jagtområderne

Morgentrækket skal afsluttes 1,5 time efter solopgang og aftentrækket må tidligst påbegyndes 1,5 time før solnedgang. Færdsel i terrænet må påbegyndes en halv time før skydetid.

Skjern Ådalens Jægersammenslutning forestår fastsættelsen af de 3 hold samt den øvrige administration af jagten i henhold til kontraktens bestemmelser. Du kan læse nærmere om alle reglerne på sammenslutningens hjemmeside www.skjernaajagt.dk

Skjern Ådalens Jægersammenslutning kan desuden afholde op til 6 drivjagter årligt, og man bliver tilbudt deltagelse i alle drivjagterne efter først til mølle princippet. Der er desuden mulighed for at deltage i lodtrækning om bukkejagt i de tre områder.

Prisen for et jagtkort til Skjern Enge er 1.800 kr.

Jagtkortene sælges efter første til mølle princippet i netbutikken på Naturstyrelsen.dk.

Netbutikken

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Naturstyrelsen Blåvandshuk på tlf. 7254 3000 eller e-mail samt til Skjern Ådalens Jægersammenslutning ved Peter Nissen på tlf. 2526 9007.