Trækjagt i Skjern Enge

Naturstyrelsen sælger årligt 30 jagtkort til Skjern enge. Jagtkortet giver adgang til trækjagt på ænder og gæs samt et antal drivjagter på ca. 800 ha. statsejede arealer i Skjern Enge.

Salget starter den 15. juli 2020 kl. 12.00 

Der er terrænbesigtigelse af området for nye og interesserede kortløsere lørdag den 15. august 2020 kl. 09.00. Alle kortløsere er velkomne. 

Mødested: Laksens Hus, Ånumvej 161b, 6900 Skjern.

Der køres i egne biler. Tilmelding til jagtforeningen på tlf. 3033 4252.

Jagten er underlagt visse begrænsninger omkring udførsel, tidspunkter og jagtdage.

Alle jagtkortløsere inddeles i 3 hold der på skift går på jagt i 3 forskellige områder. Der må jages én gang ugentligt i hvert af de 3 områder. Jagterne er fastlagt til torsdag aften, fredag aften og lørdag morgen. Af hensyn til fuglene fastlægges jagtdagene forskudt i de tre områder.

Oversigtskort over jagtområderne

Morgentrækket skal afsluttes 1,5 time efter solopgang og aftentrækket må tidligst påbegyndes 1,5 time før solnedgang. Færdsel i terrænet må påbegyndes en halv time før skydetid.

Skjern Ådalens Jægersammenslutning forestår fastsættelsen af de 3 hold samt den øvrige administration af jagten i henhold til kontraktens bestemmelser. Du kan læse nærmere om alle reglerne på sammenslutningens hjemmeside www.skjernaajagt.dk

Skjern Ådalens Jægersammenslutning kan desuden afholde op til 4 drivjagter årligt, og man bliver tilbudt deltagelse i alle drivjagterne efter først til mølle princippet. Der er desuden mulighed for at deltage i lodtrækning om bukkejagt i de tre områder.

Prisen for et jagtkort til Skjern Enge er 1.800 kr.

Jagtkortene sælges efter første til mølle princippet i netbutikken på Naturstyrelsen.dk.

Netbutikken

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Naturstyrelsen Blåvandshuk på tlf. 7254 3000 eller e-mail samt til Skjern Ådalens Jægersammenslutning ved Peter Nissen på tlf. 2526 9007.