Naturstyrelsen Kronjylland jagtudleje 2014

Jagten i det naturskønne Hyllested Bjerge på Djursland udlejes.

I 2014 udlejes jagten i Hyllested Bjerge. Området er beliggende øst for Stubbe Sø på Djursland.

Jagtretten udlejes for en periode på 5 år fra 9. maj 2014 til 31. marts 2019. Frist for indsendelse af tilbud er den 22. april 2014 kl. 15.00.

Du kan rekvirere materialet ved henvendlse til Vildtkonsulent Sandor Markus: Obfuscated Email

Materialet indeholder udover en beskrivelse af området, en jagtlejekontrakt, en blanket til afgivelse af tilbuddet, samt kort / flyfoto over området.