Jagtjournaler fra Naturstyrelsen i Blåvandshuks dagjagter

Blåbjerg Vest 14. januar 2016

37 skytter, 162 enkeltobservationer af kronvildt
25 skud, 3 kontrolsøg/eftersøgninger
3 spidshjorte, 10 hinder, 5 kalve, 1 rådyr og 1 ræv

Kærgård 5. januar 2016

46 skytter , 143 enkeltobservationer af kronvildt 
27 skud, 7 kontrolsøg/eftersøgninger
3 spidshjorte, 5 hinder, 2 kalve, 3 rådyr og 1 ræv

Blåbjerg Vest 27. november 2015

35 skytter, 361 enkeltobservationer af kronvildt
45 skud, 7 kontrolsøg/eftersøgninger
4 spidshjorte, 12 hinder, 11 kalve

Kærgård 12. november 2015

41 skytter , 113 enkeltobservationer af kronvildt
13 skud, 7 kontrolsøg/eftersøgninger
2 spidshjorte, 3 hinder, 1 kalv

Kærgård 12. januar 2015

45 skytter, 340 enkeltobservationer af kronvildt
42 skud, 5 kontrolsøg/eftersøgninger
4 spidshjorte, 12 hinder, 7 kalve, 1 rådyr og 1 ræv

Blåbjerg Vest 8. januar 2015

36 skytter , 218 enkeltobservationer af kronvildt, 1 af dåvildt, 36 skud
7 kontrolsøg/eftersøgninger
2 hjorte (1 6-ender og 1 spidshjort), 17 hinder, 8 kalve og 1 ræv


Blåbjerg vest 28. november 2014

36 skytter, 686 enkeltobservationer af kronvildt
66 skud, 15 kontrolsøg/eftersøgninger
4 spidshjorte, 1 ulige 8-ender, 1 ulige 10-ender (de to sidste hjorte var ikke skudt i overensstemmelse med parolen og trofæerne blev derfor ikke udleveret)
15 hinder og 14 kalve

Kærgård 14. november 2014

Der deltog 45 jægere, som i løbet af jagten gjorde 313 observationer af kronvildt (hvoraf nogle selvfølgelig har været gengangere). Der blev afgivet 43 skud. Schweisshundeførerne gennemførte 11 eftersøgninger/kontrolsøg og fandt 1 hjort og 4 hinder. Dermed blev dagens samlede udbytte: 4 hjorte, 15 hinder, 3 kalve og 1 då.

Kærgård og Blåbjerg vest 13. januar 2014

Denne ekstra jagt blev afviklet sideløbende i de to plantager. Det primære formål med jagten var, at få nedlagt et antal kalve og hinder. Der måtte derfor ikke nedlægges stor hjort ved denne lejlighed.
I Blåbjerg vest gjorde de 21 skytter i alt 47 observationer af kronvildt. Der blev afgivet 9 skud og nedlagt 5 krondyr. I Kærgård så de 32 deltagende jægere 200 krondyr, der blev afgivet 32 skud og nedlagt 16 krondyr, 1 rådyr og 1 ræv.
Der blev afholdt fælles vildtparade ved Blochsgård. Det samlede udbytte blev: 1 spidshjort, 11 hinder, 9 kalve, 1 rådyr og 1 ræv.

Blåbjerg vest 29. november 2013

Der blev gjort 668 enkeltobservationer af de i alt 35 deltagende jægere. 74 skud blev afgivet, og dagens samlede udbytte blev 1 seksender hjort, 8 spidshjorte, 27 hinder, 19 kalve og 2 stk. råvildt.

Kærgård 15. november 2013

De 45 deltagende jægere gjorde 546 enkeltobservationer af kronvildt. 6 af jægerne så ikke kronvildt. Der blev i alt afgivet 60 skud (inkl. fangstskud) og dagens udbytte blev 1 seksender hjort, 6 spidshjorte, 17 hinder, 5 kalve, 1 råbuk og 1 ræv.

Resultater 2012

  Kærgård
16. nov.
Vrøgum
30. nov.
Blåbjerg
14. dec.
Kærg. Vrøg.
14. jan.
Deltagere 45 34 34 65
Observationer af kronvildt 177 74 765 567
Deltagere set kronvildt 30 19 31 41
Deltagere afgivet skud 20 9 25 32
Afgivne skud 34 10 70 67
Nedlagte hjorte 6 3 5 7
Nedlagte hinder 7 1 18 21
Nedlagte kalve 6 1 18 10
Nedlagt råvildt 1 5 1 1
Nedlagte ræve 0 0 1 1
Eftersøgning/kontrolsøg 5 1 23 8
Resultat af eftersøgning/kontrolsøg

Fundet:
1 hjort
1 råbuk

Fundet:
1 hjort

Fundet:
5 hinder
2 kalve

Fundet:
3 hinder
1 kalv

Her kan du læse, hvordan det er gået på Naturstyrelsens dagjagter i de foregående år.

Blåbjerg vest, 16. december 2011, resultat
26 jægere deltog i jagten. 23 af dem så kronvildt (i alt blev der gjort 455 enkeltobservationer af kronvidt). Der blev afgivet 52 skud. Schweisshundeførerne kom ikke hjem med yderligere dyr, efter at vildtparaden var afholdt. Dagens samlede udbytte blev: 2 ræve, 1 8-ender hjort, 1 6-ender hjort, 1 spidshjort, 13 hinder og 7 kalve. I alt 25 stk. vildt.

Kærgård, 18. november 2011, resultat
46 jægere deltog i jagten. 35 af dem så kronvildt (i alt blev der gjort enkeltobservationer af 164 stykker kronvildt og 1 stykke dåvildt). Der blev afgivet 40 skud. Efter vildtparaden kom schweisshundeførerne hjem med en hind og en kalv. Dagens samlede udbytte blev således: 1 ræv, 2 6-ender hjorte, 6 spidshjorte, 10 hinder, 7 kalve og 1 rå. I alt 27 stykker vildt.

Vrøgum, 4. november 2011, resultat
36 jægere deltog i jagten. 29 af dem så kronvildt (i alt 207 enkeltobservationer). 19 af deltagerne afgav skud (i alt 27). Der blev nedlagt 1 ræv samt 15 stykker kronvildt fordelt på 1 12-ender, 1 6-ender, 3 spidshjorte, 9 hinder og 1 kalv. I alt 16 stykker vildt.