Bukkejagt for nye jægere 2008

Lørdag kl. 14 mødte deltagerne op på den militære skydebane ved Vrøgum. Efter det var konstateret, at alles rifler skød som de skulle, kørte vi til Kærgård plantage.

Her var der orientering om hvad man gør, hvis bukken forsvinder efter skuddet. Der var arrangeret en række kunstige anskudssteder, hvor de nye jægere prøvede at slutte sig til, hvor bukken var ramt. Der var også demonstration af hvordan en schweisshund og dens fører gennemfører en eftersøgning.

Efter at alle var blevet indkvarteret på Blochsgård blev der holdt parole inden jagten. Der måtte ikke skydes 1-års bukke og ingen skud på længere afstand end 100 m.

Så drog de 8 lokale førere i terrænet, hver med 2 nye jægere. Den ene blev efter grundig instruktion sat på post mens den anden blev taget med på pürsch.

Der blev jaget på både det militære skyde- og øvelsesterræn og på Naturstyrelsens arealer.

Da solen var gået ned og bøfferne blev vendt på grillen hang der 3 bukke på vildtkrogen, så der var noget at tale om inden det blev tid at kravle i soveposen.

Ved solopgang næste morgen var alle igen i terrænet, og da vi igen samledes på Blochsgård ved ni-tiden, var der blevet nedlagt yderligere 2 bukke. Der blev demonstreret opbrækning, og efter morgenmaden blev det vist, hvordan man saver opsatsen af.

De 5 nedlagte bukke var alle skudt i overensstemmelse med parolen, alle påskudte bukke var leveret, og der havde ikke været brug for at rekvirere schweisshund.