GPS-udstyr på drivhunde

Ved to bevægelsesjagter i Vejers Plantage blev drivhundene og hundeførernes positioner registret med GPS-udstyr. Jagterne varede i tre timer og fandt sted i januar 2008.

Formålet var at få øget viden om hvordan hundene arbejder, så brugen af dem kan ske mest muligt skånsomt over vildtet og i overensstemmelse med de etiske regler for kronvildtjagt. I reglerne står, at brugen af store hurtigtgående hunde skal begrænses.


Der blev forsøgt to forskellige metoder.


Ved den første jagt deltog 10 hundeførere med deres wachtelhunde. Hundeførerne sad under jagten på den samme post, mens hunde selvstændigt opsøgte vildtet og satte det i bevægelse.


Ved den anden jagt deltog fem hundeførere med deres ruhår. Hundeførerne bevægede sig under jagten rundt med deres hund i hver sin del af plantagen.


Det er vanskeligt at konkludere ud fra et enkelt forsøg. Ikke mindst fordi kronvildtets bevægelser ikke kunne registreres på samme måde som hunde og hundeførere.

Hvad hundene angår kan en forsigtig konklusion være, at det er den enkelte hunds egnethed, og ikke dens race, der er afgørende for, om den bør anvendes til kronvildtjagt.

DMU notat om drivhundes bevægelsesmønster (pdf)

Figur 1 wachtelhunde bevægelsesmønster (pdf)

Figur 2 ruhår bevægelsesmønster (pdf)

Figur 3 wachtelhunde effektivt påvirket areal (pdf)

Figur 4 ruhår effektivt påvirket areal (pdf)