Jagtjournal 2009/10

Vrøgum 27. november 2009

Jagten afvikledes som bevægelsesjagt med i alt 36 deltagende jægere. Posterne var besat fra senest kl. 10 og indtil jagten sluttede kl. 13.

Der var ikke voldsomt mange krondyr i plantagen, men der blev dog gjort i alt 112 enkeltobservationer af kronvildt, selvom 12 af jægerne ingen så.

Der blev i alt afgivet 18 skud. Schweisshundeførerne havde blot to opgaver. En spidshjort, der forsvandt efter skuddet, blev fundet med en god kugle, og en kalv der var skudt 3 skud til viste sig ikke at være ramt.

Flere af jægerne havde haft hjorte for, der enten ikke måtte skydes i henhold til parolen, eller hvor muligheden for et sikkert skud ikke var til stede, så de havde derfor undladt at skyde. En tak til disse besindige jægere samt til de øvrige deltagere, som det var en fornøjelse bære sammen med.

Dagens samlede udbytte blev 4 spidshjorte, 4 hinder, 1 kalv og 4 stykker råvildt; i alt 13 stykker vildt.

Kærgård 6. januar 2010

Heldigvis var der ikke faldet så meget sne hos os, som tilfældet var i andre dele af Jylland, og alle deltagende jægere nåede frem. Flot var der i den snedækkede plantage, og koldt!

 

Der stod ikke så meget kronvildt i plantagen, som vi havde regnet med, hvilket kan skyldes, at vinden i længere tid havde stået i øst.

De 46 deltagende jægere gjorde i alt 129 enkeltobservationer af kronvildt, og der blev afgivet 45 skud. Schweisshundeførerne havde i alt 12 eftersøgninger/kontrolsøg - der bliver konsekvent foretaget kontrolsøg i alle tilfælde, hvor vildt forsvinder efter skuddet. Schweisshundeførerne var således stadig i arbejde, da vildtparaden blev afholdt, og deres arbejde resulterede i at to stykker kronvildt blev fundet efter jagtens afslutning.

Det samlede udbytte af jagten blev:

1 ulige otte-ender, 4spidshjorte, 6 hinder, 3 kalve, 6 stykker råvildt og 3 ræve, i alt 23 stykker vildt.

Da den ulige otte-ender var skudt i strid med parolen fik skytten ikke geviret med hjem.

Blåbjerg 15. januar 2010

Alle 25 deltagere var på plads i den snedækkede plantage inden kl. 10. Heldigvis var vinden svag, så det var ikke så koldt at sidde på post i de godt tre timer, som det kunne have været.

Da vi samledes efter jagten viste det sig, at der var gjort i alt 81 enkeltobeservationer af kronvildt. 11 af deltagerne havde intet set og 17 havde ikke afgivet skud. Der var faldet i alt 14 skud, som resulterede i følgende vildtparade:

3 hinder, 4 kalve, 1 stykke råvildt og 1 ræv, i alt 9 stykker vildt.

Schweisshundeførerne havde haft 3 eftersøgninger/kontrolsøg.

 

Mens der ventes på de sidste dyr til vildtparaden