Jagtjournal 2010-2011

Blåbjerg 10. december

Fredag den 10. var en af de få dage i december hvor vejrudsigten lovede lidt varmere vejr med regn og tø. Det ventede heldigvis til vi havde sluttet jagten kl. 13.00, så vore jagtgæster kunne nyde dagen med sne i skoven, derimod blev schweisshundeførerne meget våde i løbet af eftermiddagen.

Dyrene var meget ujævnt fordelt i området, som vi ofte ser når der ligger sne, dette ses også på udbyttet, som blev:
5 spidshjorte, 6 hinder, 2 rådyr og 1 ræv.
Der var skudt til 3 dyr mere,
en større hjort som kom anskudt ind i området, den blev efterfølgende nedlagt af en af jægerne på naboterrænet, som er udlejet til et konsortium
og til 2 kalve, som deværre kun var lettere ramt uden at schweisshundene kunne få fat i dem.

På dagen var der 122 observationer af kronvildt (sum af hvad de enkelte jægere havde set af dyr).

Vrøgum 19. november 2010

Sæsonens anden jagt blev afviklet i Vrøgum Plantage. Forventningerne var store i lyset af den meget udbytterige jagt i Kærgård den 5. november. Der herskede imidlertid en drilsk vind fra øst og nordøst denne dag i Vrøgum Plantage. En vindretning, der ikke altid giver de bedste resultater. Dyrene har nemlig for vane at orientere sig mod vinden og østlig vind kan ofte vende op og ned på det normale billede af dyrenes opførsel under jagt, hvor vinden ofte kommer fra en vestlig retning.

Det skulle imidlertid hurtigt vise sig, at der var mange dyr i plantagen - og også mange hjorte af forskellig størrelse - så rigtig mange jægere fik oplevelser og gode chancer. En enkelt jæger havde imidlertid en helt særlig og sjælden oplevelse denne dag som han vil huske meget længe. Han nedlagde blandt andet en ældre meget smuk ulige 14 ender.

 

Jagten resulterede i en meget smuk parade bestående af 24 stykker kronvildt fordelt på 8 kalve, 9 hinder samt 7 hjorte. Hjortene var fordelt på en stor ulige 14 ender, en stor ulige 12 ender, en 6 ender samt 4 spidshjorte. Desuden blev der nedlagt 2 stykker råvildt. Den ulige 12 ender var nedlagt i strid med parolen og blev efterfølgende inddraget.

Af 36 poster lykkedes det 19 at nedlægge vildt. 12 observerede kronvildt uden at afgive skud. Der blev i alt afgivet 36 skud

En enkelt eftersøgning gav gevinst først på aftenen.

Kærgård 5. november 2010

Naturen viste tænder allerede fra morgenstunden med en barsk og kold nordvestenvind, der var lidt af en udfordring for de skytter, der blev posteret i klitterne. Heldigvis løjede vinden noget af tidligt på formiddagen.

Der blev registreret meget frisk fald og fod i plantagen og de første skud lød længe inden drevet var startet. Det viste sig ret hurtigt, at der var mange dyr i Kærgård Plantage denne dag og der blev skudt jævnt i stort set alle tre timer.

 

Der blev i alt afgivet 55 skud og registreret 800 observationer af kronvildt. 41 af samtlige 46 skytter observerede kronvildt.

 

Den flotte parade bestod af i alt 34 stykker hjortevildt fordelt på 13 hjorte, 13 hinder, 7 kalve samt et enkelt rålam.

 

En enkelt skytte nød synet af en stor 12 ender i flere minutter – men måtte nøjes med synet da han allerede havde nedlagt en 6 ender.


Dagen bød imidlertid også på lidt Malurt, idet der blev inddraget 1 lige og en ulige 8 ender, der var nedlagt i strid med parolen.

Der blev udvist god skydning. Schweissholdet havde fem eftersøgninger på velskudte dyr, som hurtigt blev fundet, enkelte forbiskud, samt desværre en 6-ender hjort som var ramt, men ikke blev fundet..