Jagtjournal 2007/08

Kærgård 22. januar 2008

Denne bevægelsesjagt havde 46 deltagende jægere, som alle var heldige hvad vejret angik, for vi fik en fin solskinsdag midt i al blæsten og regnen. Jagtheldet var mere ulige fordelt, og fire af deltagerne fik intet vildt at se. Men der var mange dyr i skoven, og der blev i alt gjort 874 enkeltobservationer af kronvildt.

Der blev afgivet 70 skud inkl. fangstskud. Også på denne jagt hørte vi mange beretninger om skud, der ikke blev afgivet. Enten fordi jægeren ikke med sikkerhed kunne se, om hjorten måtte skydes (enten mindst lige 12-ender eller højt 6-ender) eller var i tvivl om kuglen med sikkerhed kunne placeres det rigtige sted.

Da vildtparaden blev afholdt arbejdede schwesshundeførerne stadig på 5 kontrolsøg som resulterede i, at en hind blev fundet. Dermed blev det samlede udbytte:

 

1 ulige 10-ender, 1 8-ender, 4 6-endere, 3 spidshjorte, 18 hinder, 10 kalve og 3 ræve, ialt 40 stykker vildt.

De to førstnævnte hjorte måtte ikke skydes i følge parolen og derfor blev gevirerne ikke udleveret.

Vrøgum 8. januar 2008

Ligesom jagten i Blåbjerg Vest var denne jagt sæsonens eneste. Ialt 35 jægere sad på deres poster fra lidt før kl. 10 til kl. 13, hvor jagten sluttede.

Som altid på jagt spiller held og tilfældigheder ind. Nogle af deltagerne så intet vildt, mens andre oplevede meget. Nogle så kronvildt men skød ikke, fordi de ikke var sikre på at kunne placere kuglen rigtigt, eller fordi de ikke med sikkerhed kunne se, om hjorten måtte skydes.

Der blev gjort 197 enkeltobservationer af kronvildt. 18 af de deltagende jægere fik lejlighed til at afgive ialt 34 skud inklusiv fangstskud.
På vildtparaden lå: 

 

1 ulige 16-ender, 1 ulige 10-ender, 1 ulige 8-ender, 4 6-endere, 1 spidshjort, 5 hinder, 3 kalve og 5 stykker råvildt. Ialt 21 stykker vildt.

Gevirerne af de to hjorte, der ikke var skudt i overensstemmelse med parolen, blev ikke udleveret.

Blåbjerg Vest 2. november 2007

29 jægere deltog i jagten. Posterne var besat i ca. 3 timer til jagten sluttede kl. 13.

Der blev i alt gjort 289 enkelt observationer af kronvildt og kun en enkelt af deltagerne så ingen. 11 af jægerne fik ikke lejlighed til at afgive skud.

Inklusiv fangstskud blev der i alt afgivet 40 skud. Schweisshundeførerne fandt en kalv efter jagtens afslutning. Dermed blev jagtens samlede udbytte:

7 kalve, 8 hinder, 3 spidshjorte, 1 6-ender, 1 ulige 8-ender, 1 ulige 10-ender, 1 stykke råvildt og 1 ræv. Ialt 23 stykker vildt.

De to sidstnævnte hjorte var ikke i overensstemmelse med parolen og gevirerne forblev derfor på skovdistriktet.