Jagtjournal 2005-06

Sæsonens sidste bevægelsesjagt den 26. januar

I alt 40 jægere deltog i jagten som blev afholdt i Vrøgum plantage og udelukkende gjaldt kronkalv, kronhind og ræv.

Efter parolen drog vi til skovs i let frostvejr og under en skyfri himmel. Der var kun en ganske svag vind, der dog senere friskede lidt op fra nord og øst.

I plantagen lå kun en smule spredt sne. Der var en del kronvildt, men ikke så meget som vi før har oplevet.

Da jagten var forbi præcis kl. 13. var der afgivet 13 skud. Der var blevet gjort 57 enkeltobservationer af kronvildt af de 19 af delltagerne, der havde set kronvildt.

Efter paraden fandt schweisshundeførerne en hind, så dagens samlede udbytte blev:

7 hinder og 1 kalv

 

Den skæve fordelingen af hind/kalv gav naturligvis skovdistriktet anledning til nogle alvorlige overvejelser. Heldigvis har flere af de deltagende jægere efterfølgende berettet om deres oplevelser på jagten, og det har vist sig, at hovedparten af de nedlagte hinder rent faktisk ikke havde kalv med.

Det er naturligvis glædeligt, for en kalv der mister hinden har problemer.

De hidtidige erfaringer med bevægelsesjagterne er, at dyrene ofte komme med langt større afstand mellem sig end ved de traditionelle drivjagter. Derfor kan det være sværere at vurdere, om en hind er alene eller ej.

Bevægelsesjagten den 16. december

Der var 30 jægere med på jagten, som foregik i Blåbjerg Vest plantagen.

Vejret var meget omskifteligt med nogle voldsomme halgbyger og kraftige vindstød, men i løbet af formiddagen blev det bedre, og vi fik solen at se.

 

Mange af jægerne bliver anbragt i skydetårne

Der var en hel del kronvildt i skoven og de fleste deltagere oplevede at få det at se.

 

Een af de to jægere, der havde det udsædvanlige held at nedlægge både en kalv, et stykke råvildt og en ræv.

Der gjort 287 enkeltobservationer af kronvildt og der blev afgivet 43 skud.

På vildtdparaden lå: 1 seksender, 1 spidshjort, 9 hinder, 10 kalve, 3 stykker råvildt og 2 ræve, i alt 26 stykker vildt.

Dyrene var gennemgående skudt godt og der var en fin fordeling mellem de nedlagte hinder og kalve, så de deltagende jægere skal have ros for at have udnyttet deres skudchancer til at foretage en selektiv beskydning.

 

Denne jæger benyttede sig af muligheden for at købe det nedlagte vildt og tog sin hjort med hjem i hel tilstand.

Bevægelsesjagten den 13. december

På denne jagt, som foregik i Vrøgum plantage, deltog 36 jægere.

Vi var begunstiget med forholdsvis mildt og tørt vejr og ret svag vestlig vind. Observationer i dagene op til jagten havde vist godt med fod af kronvildt i plantagen, så optimismen fejlede ikke noget. Hundene blev sluppet kl. 10. og der var straks drev.

 

Der viste sig at stå meget kronvidlt i skoven denne dag, og der var både drev og skud helt til kl. 13, hvor jagten var slut.

 

Ikke alle nedlagte dyr var faldet på let tilgængelige steder, så klokken var blevet tæt ved 16 inden vildtparaden kunne holdes.

 

Her kunne oplevelserne sammenfattes således, at der i alt var blevet gjort 256 enkelt observationer af kronvildt. 6 af de deltagende jægere havde dog intet set.

Der var blevet afgivet 42 skud inkl. fangstskud og paraden omfattede:

1 ræv, 2 6-ender hjorte, 3 spidshjorte, 8 hinder, 11 kalve og 5 stykker råvildt, i alt 30 stykker vildt.

Af de nedlagte hinder var alle på nær een unge dyr, hvilket indikerer, at gæsterne havde fulgt parolen og havde gjort sig umage for at skåne førerhinderne.

Fordelingen hind/kalv viste, at jægerne også her havde levet op til parolen om at skyde kalv før hind. Det betyder i praksis, at man skal give sig tid, når en enlig hind kommer fri af bevoksningen - det kan være en førerhind som bliver fulgt af flere dyr.

Langt de fleste af de nedlagte dyr var skudt godt, så også på det punkt er der grund til at rose de deltagende jægere.

De tre schweisshundeførere foretog 7 eftersøgninger/kontrolsøg. De 2 var postive mens resten var forbiskud. Da paraden afholdtes var alt eftesøgningsarbejde afsluttet.

Bevægelsesjagten den 8. december

Dagen startede med parole ved naturbasen Blochsgård i Kærgård plantage, hvor dagens jagt skulle foregå. Heldigvis var gårsdagens tåge lettet, og det var tørt med en ganske svag vind østlig vind.

De 40 jægere blev delt op i mindre hold hvor en holdleder sørgede for, at de var anbragt på deres poster inden kl. 10, hvor hundeførerne slap deres hunde.

Der viste sig at stå mest kronvildt i den centrale og sydlige del af plantagen, mens der var mere stille i den nordøstlige del.

En af dagens tildragelser var en jæger, som havde en flot lige 12-ender for på perfekt hold og med fint kuglefang - men han var desærre ikke en af de 5 jægere, der havde vundet lodtrækningen om retten til at skyde til en stor hjort.

Præcis kl. 13 var jagten forbi, og jægerne samledes igen ved Blochsgård, hvor de nedlagte dyr blev lagt på paraden efterhånden, som de blev kørt hjem fra skoven.

Ved vildtparaden kunne dagens resultat opsummeres:

Der var afgivet 36 skud (inkl. fangstskud) og på paraden lå:

 

2 hjorte (seksendere), 3 hinder, 4 kalve og 14 stykker råvildt, i alt 23 stykker vildt .

 

Tilfreds jæger med god seksender hjort.

Ved jagtens afslutning var der 2 eftersøgninger i gang. Resultatet af dem blev, at schweisshundeførerne konstaterede, at der var skudt forbi til en kalv. Desværre lykkedes det ikke at finde et stykke råvildt, der sandsynligvis var tapskudt.

Der er god grund til at rose de deltagende jægere for den udviste velovervejede skydning, der resulterede i en flot fordeling mellem nedlagte hinder og kalve.

Bevægelsesjagten den 4. november

Der var 40 jægere med på denne jagt. 32 af dem deltog i arrangementet dagen før jagten mens de øvrige 8 'veteraner' først sluttede sig til selskabet på selve jagtdagen.

Denne dag havde vi valgt at jage i Blåbjerg Vest. Efter den sædvanlige lodtrækning om retten til at skyde til hjort blev jægerne fordelt på posterne rundt om i plantagen.

Der var mange krondyr i plantagen og der blev afgivet 73 skud.

Der blev i alt nedlagt 34 stykker vildt fordelt på:

2 ulige 8-endere, 3 spidshjorte, 17 hinder, 11 kalve og 1 ræv.

De 2 ulige 8-endere var skudt i strid med parolen og gevirerne forblev derfor på skovdistriktet.

Der blev gennemført kontrolsøg på 8 hinder, som alle viste sig at være forbiskud. Alt ramt vildt blev leveret.

Ved klargøring af dyrene til vildthandleren kunne det konstateres, at træfning ikke var så god som normalt på bevægelsesjagter.

Bevægelsesjagten den 1. november

Ialt 29 jægere samledes til parolen ved naturbase Blochsgård i Kærgård Plantage. 20 af dem havde vi haft fornøjelsen af at være sammen med på skydebanen og om aftenen dagen før, mens 9 jægere stødte til på selve jagtdagen.

Efter parolen blev der trukket lod om retten til at skyde til hjort, hvis chancen skulle opstå. 5 af jægerne blev udtrukket til at måtte skyde til en mindst ulige 12-ender mens 15 af jægerne blev udtrukket til at måtte skyde til en 6-ender eller mindre hjort.

Så blev skytterne kørt ud på deres poster fordelt rundt i plantagen og præcis kl. 10 blev de forholdsvis få hunde sluppet.

Kl. 13 præcis var jagten forbi og jægerne begyndte at samles ved Blochsgård.

Der var ialt observeret ca. 80 stk. kronvildt, hvoraf en del har været gengangere, samt 20 stk. råvildt.

Der var blevet afgivet 18 skud, som resulterede i en parade med 10 stykker vildt fordelt på:

1 8-ender, 1 spidshjort, 3 hinder, 1 kalv, 1 spidsbuk, 1 rålam og 2 ræve.

 

Desværre var hjorten ikke skudt i overensstemmelse med parolen og trofæet blev derfor ikke udleveret til skytten.

2 kontrolsøg på hinder viste, at der var skudt forbi. Alt ramt vildt blev leveret.

Bevægelsesjagten den 27. oktober

Dagen før jagten deltog 13 jægere i eftermiddagens skydning på hjortebanen og til aften kom yderligere et par jægere for at være med ved aftenens arragement med film og orientering om kronvildt i og næste dags jagt.

Næste morgen sluttede yderligere 14 jægere sig til selskabet. Det var ’veteraner’, som havde fravalgt arrangementet dagen før jagten.

Efter parolen ved plantørgården i Vrøgum blev jægerne kørt til deres poster i plantagen. Her kunne de være tilfredse med vejret, som var meget mildt og med en svag vind fra syd.

Kl. 10 blev hundene sluppet af de 6 hundeførere, som startede fra hvert sit sted i plantagen.

Det var meget lydt og derfor var nemt at høre, hvad der foregik. Eller rettere ikke foregik. For der var desværre ikke særlig mange krondyr i plantagen denne dag. Og flere rudler gik ud af skoven med det samme uden at komme for hos nogle af jægerne.

Præcis kl. 13 var jagten slut og jægerne begyndte at samles ved Elaphus .

På nær en enkelt forbier blev alt vildt, der var skudt til, også leveret. Det er en flot statistik som tjener til de deltagende jægeres ros.

På paraden lå: 1 hjort, 3 hinder og 6 stykker råvildt.

Desværre var hjorten en ulige 8-ender, som ikke måtte skydes, og hvis gevir derfor blev på skovdistriktet.