Jagtjournal 2006/07

12. januar, Vrøgum

Vi var virkelig heldige med vejret ved sæsonens sidste jagt. Nattens voldsomme blæst havde lagt sig, og det var fint jagtvejr.

Da hundene blev sluppet præcis kl. 10 sad de 34 deltagende jægere på deres poster rundt om i plantagen.

En del af det kronvildt, der stod i den vestlige del af Vrøgum, gik ud af plantagen mod vest kort efter jagtens start.

Der blev i alt gjort 93 enkeltobservationer af kronvildt og 27 af råvildt. Der blev afgivet 20 skud (inkl. fangsstkud). Der blev gennemført 2 kontrolsøg/eftersøgninger hvorunder en kalv  blev fundet. Dermed blev det samlede udbytte af jagten:

1 spidshjort, 4 hinder, 5 kalve og 6 stk. råvildt

5. januar, Kærgård

På denne jagt deltog 50 jægere. 37 deltog i træningsskydningen dagen før. 13 havde været med før indenfor de sidste 2 år og valgte at støde til det øvrige jagtselskab om morgenen inden parolen.

Det var sæsonens eneste jagt i Kærgård, hvor der senest blev holdt jagt den 8. dec. 2005.

Jægernes poster var fordelt på knap 1.000 af de godt 1.300 ha Kærgård omfatter. Alle var på post inden kl. 10, hvor hundeførerne begyndte at arbejde, og præcis kl. 13 blev riflerne afladt.

Der stod meget kronvildt i plantagen, og jagten kan kort beskrives med følgende nøgletal:

45 af jægerne så kronvildt. I alt blev gjort 1.466 enkeltobservationer. De tre jægere, der havde set flest dyr, meldte om i alt 400 stk. kronvildt. Tallene dækker naturligvis over, at mange af dyrene er blevet observeret flere gange.

Der blev afgivet 106 skud (inkl. fangstskud). De fire tilstedeværende schweisshundeførere gennemførte 25 kontolsøg/eftersøgninger.

 

Det samlede udbytte blev:

1 ulige tiender (skudt ved fejltagelse, distriktet beholdt geviret), 6 seksender hjorte, 4 spidshjorte, 18 hinder, 16 kalve og 12 stk. råvildt.

Udbyttet svarer ret præcist til den afskydning af kronvildt, der er planlagt i plantagen denne sæson.

 

24. november, Vrøgum

Ialt deltog 35 skytter på jagten, hvor 6 hundeførere havde til opgave at sætte dyrene i bevægelse. Gårsdagens regn og blæst, der havde gjort det lidt surt på skydebanen, var slået om til flot jagtvejr.

Skytterne meldte om i alt 60 enkeltobservationer af kronvildt og 32 af råvildt. 18 skud blev afgivet og resulterede i en vildtparade med:

2 seksender hjorte, 1 spidshjort, 2 hinder og 8 stykker råvildt.

Schweishundeførerne kunne efter paraden melde, at kontrolsøget på en kalv viste, at der var skudt forbi. Det var det eneste påskudte stykke vildt, der ikke blev leveret.

 

10. november, Blåbjerg Vest, syd

På denne jagt var 14 poster besat, og 3 hundeførere søgte at sætte vildtet i bevægelse i hver deres del af skoven. Skytterne var på post i god tid inden kl. 10, hvor hundene blev sluppet.

Det varede noget inden det første skud faldt, og der skete ikke så meget, som vi tidligere har oplevet i denne del af distriktet. Der blev i alt set 46 stykker kronvildt (inkl. 'gengangere') og afgivet 8 skud, som resulterede i en parade med:

2 spidshjorte og 2 kalve

Ved et kontrolsøg, som først blev afsluttet efter paraden, viste det sig, at de fundne hår stammede fra en så yderligt placeret kugle, at kalven ikke fejlede noget.

 

3. november Blåbjerg Vest, nord

I alt 15 jægere deltog i jagten, hvor 4 hundeførere satte vildtet i bevægelse. De første skytter var allerede på post kort efter kl. 9. Næsten ikke en vind rørte sig, og det frøs en enkelt grad. Heldigvis friskede vinden en smule op efterhånden som solen fik lidt magt, og det gjorde det lettere for hundene at få fært af vildtet.

Der var ikke så meget kronvildt i denne del af skoven, som vi tidligere har oplevet, men der var bevægelse i dem helt indtil kl. 13, hvor jagten var slut. Der blev i alt set 60 stykker kronvildt (inkl. evt. 'gengangere').

De deltagende jægere udviste kompetent skydning, og de 8 afgivne skud resulterede i, at der på paraden lå:

1 seksender hjort, 1 spidshjort, 1 hind, 1 kalv, 1 rå og 1 ræv

Eftersøgningen af en anskudt spidshjort viste, at den var gået ind i naboskovparten, hvor den var blevet nedlagt. Dermed var alt påskudt vildt leveret.