Jagterne for nye jægere i 2005

Jagt på Lønborg Hede den 7. november

Årets anden jagt for de nye jægere var henlagt til den naturskønne hede, som bl.a. udmærker sig ved sin mangel på befæstede veje, hvilket gør det til en hel speciel oplevelse at færdes i det svært fremkommelige terræn.

 

På vej til næste såt.

I dagens første såt lå der en hel del gråænder i vandhullerne. Det fik desværre naturen til at gå over optugtelsen hos nogle af de nye jægere med det resultat, at der blev skudt på for lange hold.

Efter såten tog vi en alvorlig snak om skudafstande og jagtetik og om det hensyn til vildtet som jægerne må udvise, hvis jagt skal kunne accepteres af den øvrige del af befolkningen.

Således moralsk oprustede drog vi videre til næste såt, og resten af dagen forløb til skovdistriktets tilfredshed.

 

De nye jægere instrueres grundigt i opbrækning af råvildt.

 

Den første sneppe!

Da dagen var omme fortalte regnskabet, at der var afgivet 47 skud og på vildtparaden blev der blæst over:

1 spidsbuk, 1 rå, 1 bukkelam, 1 ræv, 1 gråandrik og 1 sneppe.

Jagt i Nørre Nebel Skov den 2. november

Det var årets første hagljagt på skovdistriktet og vi lagde ud i skovrejsningen, som i sagens natur er en ung skov med en meget stor andel af løvtræer.

Vi fandt meget hurtigt ud af, at der denne dag var mange snepper i skoven.

 

Foruden sit første stykke råvildt, et bukkelam, nedlagde Allan Baagø også sin første sneppe!

Da vi samledes for at spise vores madpakker til frokost, var der afgivet 14 skud, og der var leveret 1 bukkelam, 4 snepper, 1 hare og 1 fasankok, så stemningen var høj.

 

Skytte Jørgen Andersen demonstrerer opbrækning af råvildt.

Der var også mange snepper i eftermiddagens såter. Men som det tit går, var det langt fra alle snepper, der kunne skydes til, fordi de kommer for lavt, eller man opdager dem for sent. Og det var glædeligt at konstatere, at de nye jægere også mestrede kunsten at kunne lade være med at skyde!

 

Kasper Rabjerg, praktikant på skovdistriktet, med sit første stykke råvildt, en rå.

 

Thomas P. Jensen smiler ikke uden grund. Han skød sin første sneppe - og 2 mere - i 3 skud!

Da vi rundede dagen af ved vildtparaden kunne vi noteres os, at de i alt 32 afgivne skud havde resulteret i en parade bestående af:

1 rå, 1 bukkelam, 1 hare, 1 fasankok og 8 snepper.

Vi kunne glæde os over, at dagen var forløbet med disciplineret skydning.