Dagjagter - Naturstyrelsen Midtjylland

Bevægelsesjagter på kronvildt - Naturstyrelsen Midtjylland. Dagjagterne sælges i netbutikken fra fredag d. 29. juni 2018 kl. 12.00.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Pris pr. jagtdag er 4750 kr pr. deltager. Pris for dobbeltjagterne er 9500 kr

Der kan købes op til 5 pladser pr. handel

Eventuelle spørgsmål vedrørende jagterne til skovfoged Hans Jensen 51561776

Spørgsmål vedrørende netbutikken til Marianne Baun Nielsen 72543536

 

Naturstyrelsen Midtjylland tilbyder i 2018 følgende dagjagter:

 

Nørlund Plantage : 13. november (60 pladser)

Program og parole

 

Kompedal Plantage: 14. november (60 pladser)

Program og parole

 

Feldborg Nørreskov: 20. november  (30 pladser)

Program og parole  

 

Gludsted Plantage: 21. november (60 pladser)

Program og parole

 

Nørlund Plantage: 11. december  (60 pladser)

Program og parole

 

Kompedal Plantage: 12.december (60 pladser)

Program og parole

 

Palsgård Skov: 18. december (30 pladser)

Program og parole

 

Gludsted Plantage: 19. december (60 pladser)

Program og parole

 

Køb dagjagt 

 

Databehandling af personoplysninger: Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til booking af jagt via denne hjemmeside. Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvrnr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på og telefon 72 54 30 00. Afgivelsen af oplysningerne er nødvendig for at booke jagt, dvs for at lave en kontrakt eller aftale om jagt. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, kan det eventuelt betyde, at sagen ikke kan færdiggøres. Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian,  og telefon93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Klage: Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf 33193200, mail  over vores behandling af dine persondata.

De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag fx ved køb og salg af jord sendes dine oplysninger til tinglysningsretten og eventuelt landinspektør eller advokat. Aktindsigt: der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven. Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares fx en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Finansloven, budgetvejledningen, persondataforordningen, arkivlovgivningen og delegationsbekendtgørelsen for Naturstyrelsen.