Dagjagter - Naturstyrelsen Nordsjælland

Då_FOTO JOA

Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder to riffeljagter i den kommende jagtsæson.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt

Jagterne foregår som to-såts bevægelsesjagter med maksimalt 35 betalende skytter.

Onsdag den 13. november 2019 - Prisen er 6000 kr. pr. deltager. Der kan købes op til fem pladser pr. handel.
Jagten afholdes i Gribskov og i en mindre skov  fortrinsvis med dåvildt og med mulighed for råvildt og kronvildt.

Onsdag den 4. december 2019 - Prisen er 4500 kr. pr. deltager. Der kan købes op til fem pladser pr. handel.
Jagten afholdes i mindre skove fortrinsvis med råvildt og med mulighed for dåvildt og kronvildt.

Begge jagter afholdes på arealer, hvor der ikke har været afholdt jagt før i indeværende sæson.

Spørgsmål kan sendes til e-mail: Jim Schou Larsen på email:  

Her kan du se parolen for jagterne

Her kan du læse vilkårene for jagterne

Jagterne købes i Naturstyrelsens netbutik.
Jagtdagen afsluttes med en repræsentativ vildtparade