Dagjagter Naturstyrelsen Søhøjlandet

24-06-2022

Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder pladser på to dagjagter på kronvildt i sæsonen 2022/23. Salget vil være fordelt over to datoer: onsdag den 29. juni og onsdag den 6. juli 2022.

Vilkår for deltagelse i Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Alle deltagere skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet). I modsat fald vil man blive afvist ved indskrivningen.
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der bliver anvendt i tilfælde af afbud.
  • Vær opmærksom på, at sæsonens jagter udbydes ad to omgange.
  • I tilfælde af, at der er meget få tilmeldte til en enkelt jagt, forbeholder Naturstyrelsen sig ret til at aflyse jagten. Man vil i givet fald få det indbetalte beløb retur, medmindre man kan finde en brugbar alternativ dato.

 

Der er planlagt flg. jagter ved Naturstyrelsen Søhøjlandet

Gludsted Plantage: 28. november og 19. december; begge jagter forventes at blive posteringsjagter med 60 skytter.

Pris pr. plads er 6500 kr. inkl. moms i Gludsted plantage.

Salget af jagten d. 28. november starter onsdag d. 29. juni kl. 12.00

Salget af jagten d. 19. december starter onsdag d. 6. juli kl. 12.00

Parole og øvrige praktiske informationer finders her:

Parole Gludsted 2022

 

NB.:Da Nørlund og Kompedal i år er blevet udpeget som Naturnationalparker afholdes der ikke længere jagt i disse plantager.

 

Køb af pladser

I netbutikken skal køber oplyse navn, adresse, mobilnummer og mailadresse, samt navn, mailadresse og mobilnummer på evt. øvrige deltagerne, hvis der købes mere end en plads.

Der betales med betalingskort/ kreditkort.

Fra købet sættes i gang, har man 30 minutter til at gennemføre det. Herefter føres pladserne tilbage til netbutikken

Pladser købes gennem flexbillet via dette link:

Køb dagjagt

 

Oplysning om Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, CVR 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på Obfuscated Email og telefon 72 54 30 00.

Aktindsigt: Der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør sig gældende fx en længerevarende retssag.

Du kan endvidere kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Victor Christopher Olsen, Obfuscated Email og telefon93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet,  Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, Obfuscated Email over vores behandling af dine persondata.