Dagjagter Naturstyrelsen Søhøjlandet

28-06-2021

Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder pladser på 6 dagjagter på kronvildt i sæsonen 2021/22. Salget vil være fordelt over to datoer: tirsdag den 29. juni og tirsdag den 6. juli 2021.

Vilkår for deltagelse i Naturstyrelsens dagjagter:

  •          Man skal have dansk jagttegn.
  •          Alle deltagere skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet). I modsat fald vil man blive afvist ved indskrivningen.
  •          Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der bliver anvendt i tilfælde af afbud.
  •          Vær opmærksom på, at sæsonens jagter udbydes i mindst 2 portioner.
  •          I tilfælde af, at der er meget få tilmeldte til en enkelt jagt, forbeholder Naturstyrelsen sig ret til at aflyse jagten. Man vil i givet fald få det indbetalte beløb retur, medmindre man kan finde en brugbar alternativ dato.

I netbutikken skal køber oplyse navn, adresse, mobilnummer og mailadresse, samt navn, mailadresse og mobilnummer på evt. øvrige deltagerne, hvis der købes mere end en plads.

Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang, har man 30 minutter til at gennemføre det. Herefter føres pladserne tilbage til netbutikken

Foreløbig er der planlagt flg. jagter i Naturstyrelsen Søhøjlandets plantager; alle jagter forventes at blive posteringsjagter med 60 skytter. I Kompedal dog kun 50 skytter.

Nørlund Plantage26. oktober og 14. december.

Kompedal Plantage27. oktober og 24. november.

Gludsted Plantage: 23. november og 15. december.

Pris pr. plads er 6000 kr. inkl. moms i Gludsted- og Nørlund plantager. I Kompedal er prisen 5000 kr inkl. moms, men samtidigt indføres afskydningsafgift på 1000 kr for hinder, og 5000 kr for spids- og 10-ender hjort. 6- og 8-endere er fredede. Nedlægges en sådan udløser det både afskydningsafgift og bøde!

Køb dagjagt

Oplysning om Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, CVR 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på Obfuscated Email og telefon 72 54 30 00.

Aktindsigt: Der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør sig gældende fx en længerevarende retssag.

Du kan endvidere kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Victor Christopher Olsen, Obfuscated Email og telefon93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet,  Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, Obfuscated Email over vores behandling af dine persondata.