Dagjagter Naturstyrelsen Søhøjlandet

26-06-2019

Naturstyrelsen Søhøjlandet sælger dagjagter på kronvildt i sæsonen 2019/20 fordelt over to omgange fra henholdsvis 2. juli kl. 12:00 og 9. juli kl. 12:00.

Vilkår for deltagelse i Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der bliver anvendt i tilfælde af afbud.
  • Vær opmærksom på, at sæsonens jagter udbydes i mindst 2 portioner 2. juli og 9. juli.
  • I tilfælde af, at der er meget få tilmeldte til en enkelt jagt, forbeholder Naturstyrelsen sig ret til at aflyse jagten. Man vil i givet fald få det indbetalte beløb retur, medmindre man kan finde en brugbar alternativ dato.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobilnummer og mailadresse på køber samt navn, mailadresse og mobilnummer på deltagerne, hvis der købes mere end en plads.

Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang, har man 30 minutter til at gennemføre det. Herefter føres pladserne tilbage til netbutikken

 

Foreløbig er der planlagt flg. jagter i Naturstyrelsen Søhøjlandets plantager; alle jagter forventes at blive posteringsjagter med 60 skytter:

Nørlund Plantage: 13. november og 17. december.

Kompedal Plantage: 14. november og 4. december.

Gludsted Plantage: 3. december og 18. december.

Pris pr. plads forventes som tidligere år at være 4.750 kr inkl. moms.

Køb dagjagt

 

Databehandling af personoplysninger: Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til booking af jagt via denne hjemmeside. Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr nr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på og telefon 72 54 30 00. Afgivelsen af oplysningerne er nødvendig for at booke jagt, dvs. for at lave den kontrakt eller aftale om jagt. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, kan det eventuelt betyde, at sagen ikke kan færdiggøres. Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, og telefon93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Klage: Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf 33193200, mail over vores behandling af dine persondata.

De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag fx ved køb og salg af jord sendes dine oplysninger til tinglysningsretten og eventuelt landinspektør eller advokat. Aktindsigt: der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven. Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs. normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares fx en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Finansloven, budgetvejledningen, persondataforordningen, arkivlovgivningen og delegationsbekendtgørelsen for Naturstyrelsen.