Dagjagter - Naturstyrelsen Sønderjylland

I jagtsæsonen 2018/2019 gennemfører Naturstyrelsen Sønderjylland tre betalingsjagter i form af dagjagter med riffel.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt 

Jagterne gennemføres som bevægelsesjagt på følgende datoer:

14. november 2018 Als Nørreskov: Jagten gennemføres i en såt på ca. 700 hektar i alt. Der er plads til 30 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (kalv, hind og spidshjort til ørehøjde samt hjort 12-ender eller større), dåvildt (kalv, då og spidshjort til ørehøjde), råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-10 stk råvildt og 5-15 stk. større hjortevildt.

Prisen er 3.500 kr. inklusiv moms pr deltager.

Mødested Als Nørreskov

22. januar 2019 Bommerlund Plantage: Jagten gennemføres i to såter på ca. 670 hektar i alt. Der er plads til 22 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (kalv, hind og spidshjort til ørehøjde), dåvildt (kalv, då og spidshjort til ørehøjde), råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-10 stk. råvildt og 15-25 stk. større hjortevildt, der kan forventes strejfende vildsvin.

Prisen er 4500 kr. inklusiv moms pr deltager.

Mødested Bommerlund Plantage

30. januar 2019 Frøslev Plantage: Jagten gennemføres i en såt på ca. 1.041 hektar i alt. Der er plads til 35 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (kalv, hind og spidshjort til ørehøjde), dåvildt (kalv, då og spidshjort til ørehøjde) råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-15 stk. råvildt, 8-15 stk. større hjortevildt, der kan forventes strejfende vildsvin.

Prisen er 3.000 kr. inklusiv moms pr deltager.

Mødested Frøslev Plantage

Jagterne sælges fra fredag, den 29. juni 2018 kl. 12:00.

Generel information omkring dagjagterne

Spørgsmål vedr. betalingsjagterne kan sendes på eller til vildtkonsulent  tlf. 72 54 35 02