Dagjagt - Naturstyrelsen Thy

Bevægelsesjagt på kronvildt - Naturstyrelsen Thy. Dagjagten sælges i netbutikken fra onsdag d. 26. juni 2019 kl. 12.00.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt

 

Østerild og Hjardemål plantager - 28. november 2019

Generel information om dagjagter hos Naturstyrelsen Thy

Parole

Kørselsvejledning

 

Pris pr. jagt er 4.000 kr pr deltager

Der kan købes op til 5 pladser pr. handel.

Eventuelle spørgsmål vedrørende jagterne til vildtkonsulent Tommy Hansen 22 22 16 71.