Dagjagter - Naturstyrelsen Vadehavet

I jagtsæsonen 2018/2019 gennemfører Naturstyrelsen Vadehavet to betalingsjagter i form af dagjagter med riffel.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt 

Jagterne gennemføres som bevægelsesjagt på følgende datoer:

20. november 2018: Jagten gennemføres i to såter på ca. 1.000 hektar i alt. Der er plads til 30 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (kalv, hind og spidshjort til ørehøjde), råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-15 stk. råvildt og 5-15 stk. kronvildt.

Prisen er 3.000 kr. inklusiv moms pr deltager.

Jagten sælges fra fredag, den 29. juni 2018 kl. 12:00.

16. januar 2019: Jagten gennemføres i to såter på ca. 1.000 hektar i alt. Der er plads til 30 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (kalv, hind og spidshjort til ørehøjde), råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-15 stk. råvildt og 5-15 stk. kronvildt.

Prisen er 3.000 kr. inklusiv moms pr deltager.

Jagten sælges fra fredag, den 29. juni 2018 kl. 12:00.

Generel information omkring dagjagterne

Generel information om dagjagten

Parole ved dagjagterne  

Spørgsmål vedr. betalingsjagterne kan sendes på eller til vildtkonsulent  tlf. 20675122