Dagjagter - Naturstyrelsen Vadehavet

I jagtsæsonen 2019/2020 gennemfører Naturstyrelsen Vadehavet to betalingsjagter i form af dagjagter med riffel.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt 

 

Jagterne gennemføres som bevægelsesjagt på følgende datoer:

27. november 2019: Jagten gennemføres i to såter på ca. 1.000 hektar i alt. Første såt gennemføres som anstandsjagt uden brug af drivende hunde. Anden såt gennemføres som bevægelsesjagt, hvor vildtet drives frem til skytterne. 

16. januar 2020: Jagten gennemføres ligeledes i to såter på ca. 1.000 hektar i alt. Første såt gennemføres som anstandsjagt uden brug af drivende hunde. Anden såt gennemføres som bevægelsesjagt, hvor vildtet drives frem til skytterne. 

Prisen er 3.000 kr. inklusiv moms pr deltager.

 

Generel information omkring dagjagterne:

Spørgsmål vedr. betalingsjagterne kan sendes på eller til vildtkonsulent  tlf. 20675122