Dagjagter - Naturstyrelsen Vestjylland

Jagterne i sæsonen 2019/20 sælges fra onsdag d. 26. juni 2019 kl. 12.00.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt

Her kan du se udbudder af jagter i 2019/20

Parole 2019/20 følger.

Her kan du læse om skydebanearrangementet m.v.

Her kan du læse om stortryk m.v.

Der kan købes op til fem pladser pr. handel.

Spørgsmål kan sendes til  eller til vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen på 20 31 11 80.

Nedenfor kan du læse to beretninger fra jagtsæsonen 2015/16. Den første er skrevet af Emil Hacke Vittrup, der på et anstandsjagtarrangement pludselig fik en opgave, der gav en god oplevelse. Den anden er skrevet af jagtblokkeren Jacob Kamman, og giver "en god tur rundt om" et trykjagtsarrangement.

Emil Hacke Vittrups historie

Jacob Kammans historie