Køb vildtkød hos Naturstyrelsen i Midtjylland

Naturstyrelsen i Midtjylland regulerer vildtbestandene i enhedens skove hver vinter.

Det kød, der ikke sælges til deltagerne på jagterne, kan købes af private via en autoriseret vildtslagter. Det drejer sig fortrinsvist om rå- og kronvildt. Private kan således ikke købe vildt hos Naturstyrelsen Midtjylland, med mindre man har deltaget i den pågældende jagt!

 

Henvendelser vedrørende salg af vildt til autoriserede vildtslagtere:
Skovfoged Hans Jensen, tlf.: 7577 2121 / 5156 1776 eller Naturstyrelsen i Midtjylland på tlf.: 9745 4188.