Vildtkonsulenten, Bornholm

Vildtkonsulent Niels Erik Worm - Nordsjælland
(Jagtprøver og reguleringstilladelser efter paragraf 2 i bekendtgørelse om vildtskader)

Tlf.: 72 54 31 94

Skovfoged John Orbitt
Segenvej 37
3700 Rønne

Tlf. 72 54 31 36
Mobil 23 39 12 69